foto
Ideen kom for alvor i sofaen under mammapermisjon for flere år siden.