«Lytt til erfarne fjellfolk»

PÅ PLASS: Røde Kors hjelpekorps har mange ulike oppdrag.  

Nyheter

Frivillige i de 17 hjelpekorpsene kan rykke ut når og hvor som helst.

Samlet har Røde Kors 240 mannskaper til disposisjon, og mange av disse har vakt på stasjoner i fjellet i påska.

Variert

Hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag Røde Kors er spredt utover hele fylket, og kan stille med mannskaper på kort varsel om politiet har behov for assistanse, eller det er transport­oppdrag av syke eller skadede på annen måte.

– Erfaringer fra de siste år viser at oppdragene er variert, og kan være alt fra beinbrudd i skibakken, til å transportere folk som har blitt syk på hytta fram til vei, sier rådgiver i Nord-Trøndelag Røde Kors, Henry Skevik.

I Nord-Trøndelag er det få ekstreme fjellområder, men likevel deltar Røde Kors hvert år på aksjoner der folk har gått seg vill eller er skadet. Snøskred kan i perioder utgjøre en av de største farene.

Snøskred og tynn is

Det er en regel som sier at «følg rygg er du trygg», enkelt sagt.

– Foruten skredfare, er det også hver vinter stor fare for at mange vatn har utrygg is, og spesielt i år da påska er forholdsvis sent. Spesielt ved bekke/elveløp kan det være stor fare. Her kan snø dekke over og lure folk, eller isen kan være tynnere enn ellers på vatna, sier Skevik.

Remarka

Røde Kors i Stjørdal vil være stasjonert i Speiderhytta i Remarka, foruten at en del vil ha hjemmevakt.

– Følger alle fjellvettreglene minsker risikoen for at noen blir skadet eller går seg bort i fjellet. Det beste rådet er ofte å «lytte til erfarne fjellfolk» som en av fjellvett­reglene sier, avslutter Skevik i Nord-Trøndelag Røde Kors.