Vil høre folkets røst om Stor-Trøndelag

Flertallet i Meråker formannskap vil ha en rådgivende folkeavstemming om fylkessammenslåing.

Ordfører Kari Anita Furunes (Sp) og varaordfører Torfinn Krogstad (A) er uenige i spørsmålet om et Stor-Trøndelag. 

Nyheter

Ordfører Kari Anita Furunes (Sp) var den som kom med forslaget om en rådgivende folkeavstemming.

Hun mener at det å avvikle Nord-Trøndelag som eget fylke etter 212 år, er en så stor og alvorlig sak at folket må få komme til orde før det blir tatt en endelig beslutning.

Kjersti Kjenes og Håvard Nicolausson, begge fra Bygdelista, stemte også for dette.

Splittet

Men formannskapet var splittet i spørsmålet om å slå de sammen de to fylkene. Mindretallet, varaordfører Torfinn Krogstad (A) og Eva Lien (A), gikk nemlig inn for rådmannens innstilling. Rådman Henrik Vinje ba nemlig politikerne om å støtte forslaget om å samle de to trøndelagsfylkene til et nytt Stor-Trøndelag.

Det er kommunestyret på mandag kveld som har det endelige ordet når det gjelder spørsmålet om hva Meråker kommune mener om å slå sammen de to trøndelagsfylkene.

Nabokrangel

Stjørdal formannskap, med Meråker-ordførerens partifelle Ivar Vigdenes i spissen, kobler spørsmålet om et Stor-Trøndelag til en framtidig fordeling av eierskapet i NTE. De sier ja til å slå sammen hvis aksjene i NTE blir fordelt etter folketallet i den enkelte kommune.