Sier ja til ett Trøndelagsfylke

Et bredt flertall i Stjørdals kommunestyre sier ja til fylkessammenslåing. 8 er mot.

De reiser seg og stemmer mot å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke. SV, Rødt, og deler av Senterpartiet stemmer imot Stjørdals kommunestyre. Foto: Jan Erik Sundøy 

Nyheter

Stjørdal

Politikerne i Stjørdal diskuterer fylkessammenslåing som del av høringene rundt Trøndelagsutredningen.

Stortinget ønsker ikke å videreføre dagens fylker.

Ønsker regionalt nivå

Stjørdalspolitikerne ønsker å beholde et regionalt folkevalgt nivå. Derfor stemte kommunestyret for fylkessammenslåing.

- Det er bare et parti på Stortinget som ønsker dagens fylkesstruktur. Den diskusjonen er over, sier Jan Inge Kaspersen (Ap).

Ukentlig utfordring

I dag ligger Stjørdal på fylkesgrensen. Flere av politikerne ser fordeler ved å komme midt i ett Trøndelagsfylke.

Andre trekker frem muligheter i kollektivtrafikken og større elevgrunnlag for Ole Vig sørfra.

- Som varaordfører de siste fire år, kan jeg si at fylkesgrensen gir utfordringer ukentlig, sier Ole Hermod Sandvik (H).

Ikke store endringen

Representanter fra begge de politiske grupperingene sier likevel det ikke blir store forskjeller ved en fylkessammenslåing.

- Toget for et regionalt nivå med store oppgaver er nok gått, sier Ordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Ikke folkeavstemming

Dorthea Elverum (Sp) foreslo folkeavstemning før en mulig sammenslåing. Ane Gjeving (Sp) mener uklarhet om Arbeiderpartiets ståsted før valget er grunn til folkeavstemming i seg selv.

Torger Størseth (Ap) mener det ikke er tid til å vente på en avstemning. Han sier det er markedsstyringen rundt Trondheim som vil styre om man ikke griper muligheten nå.

Forslaget om folkeavstemning falt med 16 mot 25 stemmer.