Foreslår Hell International Airport som nytt navn

Diskuterer nytt navn på flyplassen på Værnes.

  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

I kommunestyret i forrige uke kom det flere forslag til å endre navn på flyplassen.

Flere av de folkevalgte i Stjørdal mener det er viktig å huske at identitet er viktig. Det ligger mye i et navn.

Stjørdal lufthavn Værnes

Ragna Straume (V) foreslår at det kan være på sin plass å døpe om navnet på flyplassen i kommunen.

Hun foreslår i kommunestyret at man kunne endre navnet til Stjørdal lufthavn Værnes.

– Eller bare Værnes Flyplass, sier Straume.

Hell International Airport

Tommy Reinås (MdG) fulgte opp navneforslagene med sitt eget. Han mente at Hell International Airport er et navn som kan medføre fordeler utover landets grenser.

Om man satser på et navnebytte, mener han det klinger godt.

Diskusjonen tatt på kornet

Forslaget kom som del av diskusjonen rundt mulig fylkessammenslåing til ett trøndelagsfylke.

Det var mye diskusjon rundt maktforholdet mellom Trondheim og et samlet trøndersk fylke. I den anledning ligger det mye symbolikk i at ordet Trondheim er del av navnet på flyplassen i Stjørdal.

Det er snakk om identitet når man velger å kalle seg nordtrønder, sørtrønder, bare trønder, trondhjemmer eller stjørdaling.