App skal redde liv

Nødetatene er glade for en ny app som gjør det mulig å se nøyaktig hvor du er hvis du kontakter nødsentralen.

Operatøren få en markør på kartet som viser nødmeldingen kommer fra, når den som ringer har SmartHelp på telefonen. - Det er gull verd. Et veldig bra verktøy, sier brannmester Jostein Tangen.  Foto: Foto: Line Finnøy Bakken

Fredrik Øvergård og Steffen Risstad Larssen fra SmartHelp og leder ved 110-sentralen, Arvid Vollum (t.h.), forteller om et tett samarbeid mellom nødetatene og utviklerne av systemet.  Foto: Foto: Line Finnøy Bakken

Nyheter

–Denne appen kan utvilsomt redde liv, sier Ole Johan Kiplesund, leder forebyggende ved Stjørdal Brann- og redningstjeneste.

Økt trygghet

Teknologien som brukes i Sør-Trøndelag kan bidra til økt trygghet for innbyggerne her, mener Ole Johan Kiplesund, brannsjef Bjørn Rønning, Tor Inge Aas og Ellen Nilsen fra politiet, Emil Alfnes og Trond Arvid Murbrekk fra ambulansetjenesten. Appen som er gratis for folk å bruke, er utviklet i Malvik.

Kiplesund anbefaler folk å laste ned appen, selv om vi Nord-Trøndelag ikke har full nytte av den med mindre vi er sør for fylkesgrensa. Du får kontakt med 110, 112 og 113 som før, men appen har noen funksjoner som kan komme deg og nødetatene til nytte i en nødsituasjon.

Viser hvor du er

Hvis du har appen og kommer ut for en bilulykke sør for Helltunnellen vil nødsentralen ved St. Olavs og Sør-Trøndelag brann og redning se hvor du er når du varsler. Med stor nøyaktighet. En markør kommer opp på en kartskjerm foran operatørene, sammen med informasjon om hvem som ringer.

Ole Johan Kiplesund er full av lovord om appen SmartHelp, som Bladet har fått demonstrert ved 110-sentralen på Sluppen i Sør-Trøndelag. I Sør-Trøndelag har operasjonssentralene for brann og ambulanse tatt ibruk kartmodulene som følger med SmartHelp.

Sparer tid

Tor Inge Aas hos politiet ønsker ny teknologi velkommen.

–Det vil være et stort framskritt når vi får en løsning som samordner alt. Med denne appen trenger ikke folk å huske tre nødnummer, selv om numrene fungerer fortsatt. For oss i politiet handler det om å få oppgitt riktig posisjon slik at vi kan komme raskt til stedet. Fra før finnes det apper som hjelper med å oppgi gps-koordinater, men denne appen tar dette et skritt videre, sier Aas.

Liten sum per innbygger

Trondheim kommune, nødsentralene og Innovasjon Norge har alle vært inne i et samarbeid for å utvikle SmartHelp-systemet. Systemet ble tatt i bruk 1. desember 2014 av St. Olavs Hospital og i augst i fjor av brannvesenet. Det er nå tilgjengelig for nøddistrikter over hele landet. Dersom 113-sentralen på Namsos tar det ibruk fungerer SmartHelp i hele Nord-Trøndelag. Kostnaden for det offentlige er 1 krone og 20 øre per innbygger. For Nord-Trøndelag vil det komme seg på ca. 63.200 kroner i året.

Arild Vollum ved 110 i Sør forteller om bare positive erfaringer så langt.

–For første gang kan døve personer ringer inn nødmelding og samtidig kommunisere hvor de er. Dette er noe som har vært etterspurt lenge, nevner Vollum.

Ønsker at flere tar i bruk appen

–Nå er det bare om å gjøre at flere laster ned appen på sin telefon. Det anbefaler jeg folk å gjøre, sier Vollum.

–Det kommer så mange apper, men denne er imponerende. Den har for eksempel en trygghetsfunksjon utenom det å kontakte nødetatene. Så lenge du har på stedstjenester kan du sende melding med posisjon til hvem som helst. Ungdommer kan for eksempel bruke den til å varsle foreldre om hvor de er. Appen bruker karttjenesten på telefonen til motttakeren.

–Det er noe annet enn overvåking. Ungdommene selv styrer når de vil si fra hvor han eller hun er via appen, kommenterer utvikleren selv, Fredrik Øvergård.

Lærte på kroppen

Han kom på at han ville lage SmartHelp etter at han selv ble hardt kvestet i en sykkelulykke på Vikhammer i 2008.

–Jeg ville lage en app som øker folks trygghet for å få sagt ifra selv på en rask og presis måte. I mitt tilfelle kunne fort sekunder og minutter betydd forskjellen på liv og død. Han som varslet om at jeg hadde syklet meg av, underkommuniserte alvoret. Etter ny oppringing skjedde også det at ambulansen kjørte en omvei, forteller Øvergård som har hatt en tøff tid med å komme tilbake etter ulykken.

–Istedet for å bli bitter har jeg brukt energi på noe positivt, som kanskje også kan hjelpe andre.