Ungdommer deler egenproduserte voldsvideoer på nettet

Minst to ulike filmer der flere ungdommer går løs på en enkelt ungdom, i Stjørdal, spres nå på nettet.

Bilde fra en av voldsvideoen som viser tre ungdommer som angriper, slår og sparker en fjerdemann i kjelleren under Kimen kulturhus.  Foto: Bilde fra videoklippet.

Dette er uakseptabel oppførsel og vil få konsekvenser.

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen sier voldsutøverne i slike situasjoner ofte er på jakt etter respekt og status.  Foto: Morten Holm / SCANPIX

Selv om skadene ikke ble så store, så er det en skremmende opplevelse. Først og fremst for de fornærmede, men også for andre ungdommer som har fått med seg hva som har skjedd, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor. 

Politiet har ikke mottatt anmeldelse men etterforsker begge de to kjente voldsepisodene som er filmet i kulturhuset den siste tiden.  Foto: Bilde fra videoklippet.

Nyheter

Stjørdalens Blad kjenner til at minst to slike filmer skal ha blitt tatt opp i forbindelse med voldsepisoder i kjelleren på Kimen kulturhus. I begge tilfellene er voldsutøverne svært unge, bare 16-17 år.

Politiet har innledet etterforskning av begge sakene.

– Vi kan ikke ha det slik. Dette er uakseptabel oppførsel og vil få konsekvenser, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Tre mot én

På den ene filmen, som lokalavisen har fått tilsendt omringer tre unge menn en annen ungdom. Han tvinges opp i et hjørne. Etter en kort krangel får han et slag i mageregionen før to ungdommer kaster seg over ham. Mens den ene tar grep om nakke og hals slår den andre. En tredje ungdom kommer til og sparker han flere ganger. Han får også flere slag på kroppen mens det pågår. Tydelig redd kommer offeret seg etterhvert fri og forsøker å roe gemyttene. Videoen varer i ca. ett minutt.

Etter det Stjørdalens Blad erfarer skjedde voldsepisoden for under to uker siden.

Nesten tro kopi

Politiet kjenner også til en nesten identisk hendelse tidlig i januar i år. Det skjedde også i kjelleren på kulturhuset. Tre ungdommer går løs på en ungdom, tar halsgrep og slår og sparker. Alt blir filmet og lagt ut på sosiale medier.

Alle involverte er 16 og 17 år. Det er snakk om to fornærmede i de to sakene, mens minst to av ungdommene som utøver volden er de samme, ifølge politiet. Ingen av de to fornærmede ble alvorlig skadet.

Etterforskningsleder Sparby forteller at den første episoden snart er ferdig etterforsket. Det er også satt i gang etterforskning i den andre episoden, som Stjørdalens Blad har sett videoen av. Denne har også politiet tilgang til. Så langt er det ikke levert inn anmeldelse i saken, men politiet vil følge opp begge sakene tett.

– Så lenge vi er kjent med at det har foregått et straffbart forhold, kan vi gå inn og etterforske uten at det foreligger en anmeldelse fra fornærmede. Vi vet hvem alle de involverte er, og kommer til å ta tak også i denne saken, sier Sparby. Han er på det nåværende tidspunkt ukjent med motivet for voldshandlingen.

Kjent mønster

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen kjenner til flere tilfeller der en gruppe ungdommer banker opp en annen ungdom, filmer det og sprer videoen på Internett. Hun sier det er noe som først dukket opp i USA, men er kjent i Norge siden 2000.

Hun tror de som utøver volden synes det gir status og at de utgjør en trussel mot andre ved å utføre slike handlinger. Bjørnebekk sier det kan slå begge veier for offeret med at voldsutøvelsen blir filmet og lagt ut på sosiale medier.

– For noen kan det bli en lidelse som går over lengre tid. Men offeret får ofte mye støtte, hjelp og blir tatt vare på. De fleste som ser filmen tar sterk avstand fra det som har skjedd, sier hun.