Planpolitikerne sa nei til Burger King

Det blir ikke Burger King-restaurant i Norplasta-fabrikken på Tangmoen.

Politikerne sa nei til serveringsvirksomhet i Norplasta-fabrikken på Tangmoen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Enstemmige planpolitikere i Stjørdal har sagt nei til søknaden. Stjørdalspolitikerne vil ikke ha serveringsvirksomhet i fabrikklokalene som er regulert til industri- og lagerformål.

Dermed har politikerne også sagt nei til innstillingen fra rådmannen som gikk ut på å tillate dispensasjon fra dagens plan. Avslaget var enstemmig i komité plans møte onsdag.

I vedtaket viser planpolitikerne til at de tidligere har gitt dispensasjon og tillatt etablering av bilrelatert handel, så som bilforretning, bilverksted og kontrollstasjon. Dagligvarehandel og all handel som ikke er bilrelatert tillates ikke.

– Komiteen enser at en søknad om dispensasjon til formål bevertning, ligger utenfor det som kan aksepteres. Og komiteen vil derfor avslå søknad om dispensasjon til formål bevertning, heter det i vedtaket.

Lokalene det handler om, er den gamle Norplasta-fabrikken på Tangmoen. Her har Ford-forhandler Kverneland Bil fått tillatelse til å etablere bilforretning.