Forlenger driften av Åsgard A

Torsdag ble det klart at Statoil skal drive Åsgard A helt frem til 2030. Driften skal fortsatt styres fra Stjørdal.

Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og startet produksjon 19. mai samme år.   Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA

Direktør for områdeutvikling i Statoils Drift nord, Torje Saur sier på Norskehavskonferansen at det nå er klart at driften av Åsgard A forlenges til 2030.  Foto: Jakob Ellingsen

Åsgard

På mellom 240 og 310 meters dyp utenfor Trøndelag produseres store mengder olje, kondensat og gass. Feltet styres fra Tangen i Stjørdal.

  • Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet.
  • Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen 19. mai.
  • Åsgard B er en halvt nedsenkbar innretning som behandler gass og kondensat. Den kom i produksjon 1. oktober 2000.
  • Åsgard C er et lagerskip for kondensat knyttet opp mot feltet.
  • Åsgard består av forekomstene Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør. I tillegg er gassfeltene Mikkel og Yttergryta knyttet opp mot infrastrukturen på Åsgard.
  • Samlet sett er Åsgard blant de største utbyggingene på norsk sokkel med sine 63 produksjons- og injeksjonsbrønner fordelt på 19 brønnrammer på havbunnen.
  • I tillegg produserer Morvin (4 brønner og 2 brønnrammer) og Mikkel (3 brønner og 2 brønnrammer) til Åsgard B.
  • Kilde: Statoil.com
Nyheter

–Vi har studert og bekreftet at det tekniske ligger til rette for at plattformen kan fortsette til 2030 uten at den må tas i land. Modifikasjonene som må gjøres for å drive frem til 2030 kan skje til havs, sier Torje Saur, direktør for områdeutvikling i Drift nord i Statoil til Stjørdalens Blad.

LES OGSÅ: Driver 1/3 av Norges  olje- og gassproduksjon fra Tangen

Saur presenterte torsdag oljeselskapets aktivitet i Norskehavet og Barentshavet på Norskehavskonferansen på Scandic Hell.

Partnerskapet enige

Saur sier alle i partnerskapet på Åsgard nå er enige om at plattformen skal drives helt frem til 2030.

–Det tekniske ligger til rette, og det ser nå også ut som om ressursene i bakken for å få det til også er der, sier Saur.

Dermed vil driften av denne plattformen fra Statoils kontor på Tangen fortsette i fem år til. Tidligere var planen at anlegget skulle ut av drift i 2025.

Skal fortsette å lete

Statoil har som mål å opprettholde dagens nivå av olje- og gassproduksjon frem til 2030. Ifølge presentasjonen under Norskehavskonferansen forutsetter det at man gjør nye oljefunn.

–Morten Loktu, Sjef for Drift nord har litt fleipete «bestilt» at vi skal gjøre et nytt stort nytt funn. Han kaller dette store funnet i Barentshavet Johan Nygaardsvold. Her samarbeider letekontoret på Stjørdal med de andre letekontorene i Statoils Drift nord om letingen, sier Saur.

Vil ha konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen

Dersom man ikke finner store olje- og gassreserver i Barentshavet, sier Saur det er viktig at man får lov til å lete andre steder.

–Konsekvensutredningen for hva det vil si å drive med olje og gass i Lofoten og Vesterålen bør starte nå. Det tar i snitt cirka ti år fra man begynner å lete til man kan begynne å starte med oljeproduksjon. Det er viktig at det åpnes for leting etter olje og gass her i nær fremtid slik at vi tar vare på innvesteringsbasen vi allerede har, sier Saur.

Områdeutviklingssjefen sier han forstår at det er andre næringsinteresser i området og at miljøperspektivet i regionen er sentralt.

–Vi har vist at vi klarer å ta vare på de interessene i feltene vi driver i dag, sier Saur.

Stor tro på fremtiden

Oljeprisen har gått kraftig ned de siste par årene, og oljebransjen er under press. Saur presenterer for Norskehavskonferansen at Statoil har veldig stor tro på framtidsmulighetene for olje og gass på norsk sokkel.

–Det er bra at vi startet tidlig med kostnadskuttene i Statoil. Bransjen var blitt vant til at oljeprisen var hundre dollar fatet og måtte endre seg, sier Saur.

Stjørdalingen synes det er viktig å poengtere at norsk olje- og gassproduksjon er meget miljøeffektiv.

–I Norge er snittet et utslipp på ni kilo CO2 per fat. I verden er gjennomsnittet 17 kilo per fat oljeekvivalenter man produserer, sier Torje Saur.