Parkering på Være tidligst i 2018

Pendlerparkering ved bomstasjonen er fortsatt under planlegging.

Pendlere fra Malvik til Trondheim har i flere år benyttet et jorde ved bomstasjonen på Være som parkeringsplass.  Foto: Torgeir Anda

Nyheter

I mars i fjor ble det satt av 6 millioner kroner i Miljøpakken i Trondheim for å bygge pendlerparkering ved bomstasjonen på Være.

For mange i Ytre Malvik som pendler inn til byen på jobb og skole har det siden bommen ble etablert vært etterspurt bedre parkeringsmuligheter. Nå er planleggingen og arbeidet med en reguleringsplan kommet i gang.

Tidligst høsten neste år

– Vi er godt i gang med forprosjektet og i oppstartfasen med reguleringsplanen. Forventet framdrift er å ha et ferdig planforslag som kan oversendes Trondheim kommune ved utgangen av året. En vedtatt reguleringsplan kan tidligst forventes høsten neste år. Bygging av anlegget vil tidligst kunne skje senhøsten neste år eller våren 2018, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Signhild Johanne Volden.

Ny jernbanebru

Jernbaneverket er også i gang med en reguleringsplan i området. Elektrifiseringen av Trønderbanen krever at det bygges ny bru over jernbanelinja til frilufts- og boligområdene mellom jernbanen og sjøen.

– Dette ser ikke ut til å berøre det arealet som er foreslått til innfartsparkering på Være., bortsett fra krysset mot Ranheimsveien. Dette er noe vi må samordne mellom oss. Vi vet jo at det er vanskelige grunnforhold, men hva tiltakene jernbaneverket tenker vil utløse av krav vet jeg ikke i dag, sier Volden.