Ulven dreper sau i Meråker

Det er dokumentert at ulv har drept flere sau i Stjørdal og Meråker nylig.

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes krever sterkere lut i kampen mot rovdyr som gjør skade på beitedyr.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Ordfører Kari Anita Furunes krever sterkere lut i kampen mot rovdyr som gjør skade på beitedyr. Denne sommeren ser nemlig ut til å bli en svært stygg sesong med tanke på rovdyrtap. Hun syns at forvaltningen er altfor byråkratisk og lite effektiv med tanke på å få tatt ut skadedyr.

Meråker-ordføreren ønsker mer lokal rovdyrforvaltning. Hun vil også ha mer effektive metoder for å få tatt ut rovdyr som gjør skade på beitedyr.

Lite effektivt

– Vi får fellingstillatelse til å ta ut skadedyr. Men vi får ikke bruke de midlene som trengs for å kunne ta ut skadedyrene. Det er ikke anledning til å bruke helikopter eller firehjuling, og heller ikke løse hunder i jakten på skadedyr. Dette handler om å kunne ta ut skadedyr, rovdyr som myndigheten har bestemt skal bort. Da må vi også få bruke de midlene som trengs for å få det gjort, sier Kari Anita Furunes.

Hun viser til Sverige, der det blant annet blir brukt helikopter for å ta ut rovdyr som gjør skade, kjapt og effektivt.

«Deprimerende»

I sommer har både bjørn og ulv forsynt seg i sauflokkene som går på utmarksbeite. Ifølge Oddbjørn Kaasa, som selv driver med sau, er det hittil i år dokumentert at rovdyr har tatt 35–40 sauer i Meråker.

Fire av disse er tatt av ulv. I tillegg har ulven tatt en sau hos gårdbruker Nils Sundal i Hegra.

–Hittil har vi vært plaget med at bjørn og jerv herjer i sauflokkene våre. Nå har vi i tillegg fått ulv. Det er tydelig at forvaltningen ikke har kontroll med situasjonen. Det syns vi er både skuffende og deprimerende, sier Oddbjørn Kaasa.

Rask reaksjon

Meråker-ordføreren er helt på linje med saueeieren.

–I region seks, som omfatter de to trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, har myndighetene bestemt at det ikke skal være ulv. Da burde vi også ha muligheten til å rykke ut umiddelbart når vi vet at det er ulv i området, uten å måtte søke om fellingstillatelse først. Ulven beveger seg raskt, og da gjelder det også å kunne handle raskt. Vi må få muligheten til å ta ut ulven når den er der, sier hun.

Radiobjeller

Nesten alle de døde sauene som er funnet i år, hadde radiobjeller på seg. Dermed går det relativt raskt å finne dem igjen når de er døde.

–Vi vet at rundt 40 prosent av de voksne dyrene som går på beite, har radiobjeller på seg. Hvor mange sauer uten radiobjelle som er tatt av rovdyr, vet vi ikke før vi har tatt hjem dyrene fra beite. Men teoretisk kan vi gange tapstallet med tre for å finne totaltapet, uten at vi kan dokumentere dette. Det betyr at rovdyr pr. 1. august kan ha tatt vel 100 sauer og lam, sier Oddbjørn Kaasa.

Det er først og fremst områdene på sørsiden av dalføret, beiteområdene i Torsbjørkdalen, Fossvatan og Dalåvola, som er rammet.

Flere sauekadaver er funnet etter å ha blitt tatt av ulv.  Foto: Privat