Liten grunn til å frykte ulven

– Folk flest har liten grunn til å frykte ulven, sier SNO-direktør Pål Prestrud.

Sau drept av bjørn i Meråker. Både bjørn og ulv kan herje stygt med sauene, men er normalt ikke farlige for mennesker. 

Nyheter

Ulven har revet sau både i Meråker og i Hegra. Men folk som ferdes i fjellet, har liten grunn til å være redde for den.

– Nei, det er lite som tyder på det. Ulven skyr mennesker og prøver helst å flykte, sier Pål Prestrud, direktør for Statens Naturoppsyn (SNO).

Ulven dreper sau i Meråker

Ett eller flere?

De siste ukene er det dokumentert fire tilfeller i Meråker der ulven har tatt sau. I tillegg har den tatt en sau hos gårdruker Nils Sundal i Hegra.

SNO-direktør Pål Prestrud tror at skadene mest sannsynlig er gjort av et enkelt individ.

Ungdyr

– Trolig er det snakk om et ungdyr. Når fjorårsvalpene blir jaget ut av territoriet der de har vokst opp, legger de gjerne ut på vandring. Det er helst slike enslige dyr, oftest unge hanner, som har forårsaket ulveskader på beitedyr her i landet de siste årene, sier SNO-direktøren.

Kjapp til bens

Denne uken har ulven skapt trøbbel blant annet i Rennebu. Pål Prestrud vil ikke spekulere i om dette kan være det samme dyret som har vært på farten i Hegra og Meråker.

– Men ulven har ingen problemer med å løpe fra Meråker til Rennebu i løpet av noen få dager, sier han.

Bjørn

I Meråker er det dokumentert at det også fins bjørn i skogen. Ifølge Pål Prestrud skal man være veldig uheldig om skandinavisk bjørn er farlig for mennesker.

– Men om man kommer brått på en binne med unger, eller hvis den blir skadeskutt under jakt, kan den være farlig, sier SNO-direktør Pål Prestrud.