– Den klart største jobben vi noen gang har hatt

Næsbø Skog med storkontrakt.

Næsbø Skog og underleverandører er i full gang med jobben. Fra venstre: Markus Rantakallio, Dimitrii Vazmov, Roman Ivanov, Lars Tore Uglem, Filip B., Odd Erik Skjeflo og Alexander Molland.   Foto: Privat

Nyheter

Hegrafirmaet Næsbø Skog A/S har sikret seg en storkontrakt med Statnett. De skal rydde ei over seks mil lang og 40 meter brei gate for framføring av kraftkabel mellom Snillfjord og Surnadal.

– Vi har allerede startet på jobben, som er den klart største vi noen gang har hatt. Skal være ferdige i juni 2018, sier Torkil Næsbø daglig leder i Næsbø Skog.

20-25 millioner

Det er en svært krevende jobb hegrafirmaet har tatt fatt på. Terrenget de skal jobbe i er svært utfordrende, ja, Næsbø snakker om strekninger med klart «gaupterreng». Kraftgata går i retning nord-sør, det betyr passering av flere fjellpartier.

På større strekninger skal den nye linja eller kraftgata ligge side om side med en annen kraftgate, noe som gjør jobben for Næsbø mer utfordrende. Det kreves stor aktsomhet under trefelling slik at trær ikke faller over eksisterende linje. Det er anslått at 10.000 kubikk trær skal bort fra traseen på over seks mil.

– Vi har maskiner og ti mann på plass i dag, og som er godt i gang. Det er fire av våre faste ansatte, de øvrige har vi leid inn. Denne arbeidsstokken vil nok ha arbeid her i de to årene vi har for å gjøre prosjektet unna, sier Næsbø.

– Hvor stor er jobben i kroner?

– Det er variabler i anbudet, men jeg kan si at jobben har en verdi på mellom 20-25 millioner, sier Torkil Næsbø.

Gledelig

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett, sier til Stjørdalens Blad at jobben Næsbø Skog har fått er ledd i kraftledningsprosjektet Namsos-Surnadal, og da kontrakt på strekningen Snillfjord-Surnadal.

– Namsos-Surnaprosjektet skal legge bedre til rette for bedre forsyningssikkerhet i regionen, øke nord-sørkapasiteten i sentralnettet og legge til rette for vindkraftutbyggingen på Fosen, i Snillfjord og på Hitra, sier kommunikasjonssjefen.

Hagerup Nilson er tydelig fornøyd med at lokale og regionale entreprenører gjør seg gjeldende i store oppdrag som her er snakk om.

– Det er gledelig å se at det Midt-Norske næringsliv er konkurransedyktig på HMS (helse, miljø og sikkerhet), kvalitet og pris, sier Martha Hagerup Nilson.

Det er anslått at 10.000 kubikk trær skal bort fra traseen.   Foto: Privat