– Uaktuelt å foreslå tvang

– Det er uaktuelt for oss å tilrå bruk av tvang for å slå sammen kommuner, fastslår fylkesmann Inge Ryan.

Ordfører Kari Anita Furunes i Meråker og ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal er inviter til et møte hos fylkesmannen i neste uke. Frosta-ordfører Trine Haug blir også med på møtet for å snakke om framtidig samarsbeid i Værnesregionen.  Foto: Bjørn Fuldseth

Jeg er lojal mot Stortinget, som har sagt at dette må kommunen finne ut selv.Fylkesmann Inge Ryan

Fylkesmann Inge Ryan er tydelig i sin tale: Det er uaktuelt for fylkesmannen å tilrå bruk av tvang overfor kommuner som ikke vil slå seg sammen. 

Nyheter

«Nå kommer tvangsvedtakene», kunngjorde en trøndersk avis nylig i kjølvannet av at mange trønderske kommuner har sagt nei til regjeringens ønske om å gå sammen med andre til større enheter

Nå har fylkesmannen i Nord-Trøndelag invitert de tre ordførerne Ivar Vigdenes i Stjørdal, Kari Anita Furunes i Meråker og Trine Haug på Frosta til et møte i neste uke.

Bare disse tre.

Deadline

– Vi skal snakke med omtrent alle ordførerne i fylket i løpet av september. Vi nærmere oss fristen da fylkesmannen skal komme med sin tilråding, og da er det naturlig å ha en dialog med de fleste ordførerne, sier fylkesmannens «kommunalminister», kommunaldirektør Hans Brattås.

Fylkesmannen skal komme med sin tilråding til departementet innen 1. oktober i år.

Agenda

– Hva er agendaen for møtet?

– Kommunene har oversendt sitt materiale og sin beskrivelse av prosessen i forbindelse med kommunereformen. De har også oversendt vedtakene i det enkelte kommunestyre. Vi vil gjennomgå forståelsen av dette materialet og høre med ordførerne om hvordan de vurderer det, sier kommunaldirektøren.

«Uaktuelt»

Fylkesmannen selv, Inge Ryan, er tydelig på at det vil være uaktuelt å foreslå bruk av tvang for å få til større kommuner.

–Dette er heller ikke tema for møte med ordførerne i Værnesregionen. Men i vår vurdering til regjeringen skal vi beskrive situasjonen i hele fylket. Da er det naturlig å høre hva ordførerne tenker om samarbeidet videre, sier Inge Ryan.

«Lojal»

– Hva vil den beste løsningen være, etter din vurdering – flere mindre kommuner, som nå, eller én større enhet?

– Jeg er lojal mot Stortinget, som har sagt at dette skal kommunen finne ut selv. Samtidig er det jobben vår å få kommunene til å tenke gjennom hva som vil være best for innbyggerne om for eksempel 20 år, både når det gjelder sårbarhet, demokrati og tjenestetilbud, sier fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Selvstendighet

Ordfører Kari Anita Furunes i Meråker syns det er fint å få denne muligheten til å snakke om det videre samarbeidet i Værnesregionen. Hun tar sikte på at Meråker fortsatt skal være egen kommune.

– Med et enstemmig kommunestyre i ryggen håper jeg det. Kommunene har vært gjennom en omfattende prosess som har gått over flere år. Om man likevel velger å bruke tvang, vil det være meget spesielt. Da har man gått inn i dette arbeidet med andre tanker enn det vi hadde, sier Meråker-ordføreren.

Faglig grunnlag

Kommunaldirektør Hans Brattås har arbeidet tett med kommunereformen gjennom hele prosessen. Hvordan vurderer han kommunestrukturen – er det greit med flere mindre kommuner, eller er samfunnet bedre tjent med én større enhet?

Kommunaldirektøren svarer slik:

–I forhold til prosessen nå, vil jeg være avventende til å komme med et tydelig svar. Dt er denne typen vurderinger departementet har bedt oss om å gjøre på et faglig grunnlag. Det vil være naturlig å ferdigstille departementets oppdrag før jeg tar stilling til den typen spørsmål.