Lagret flere tusen tonn avfall ut over tillatelsen

Fylkesmannen kommer med refs.
Nyheter

Fylkesmannen refser Westgaard på Sutterøy. I rapporten får bedriften påpass både for å lagre for mye restavfall og fordi de lagrer over lovlig tillatt høyde på gjerdene.

– Under vår uanmeldte inspeksjon fant vi flere avvik ved søppelmottaket på Sutterøy. Blant annet var det lagret flere tusen tonn avfall ut over tillatelsen.

Det opplyser ingeniør ved fylkesmannens miljøvernavdeling, Ida Frøya Svendsen. 18. november i fjor var hun sammen flere andre på avdelingen på kontroll ved avfallsmottaket. Bakgrunnen for kontrollen var henvendelser til fylkesmannen om flygeavfall og skadedyr som følge av store mengder lagret avfall på anlegget.

– Vi så også behovet for kontrollen siden det ligger en søknad fra eier av anlegget, Isak D. Wesgaard A/S, om aksept for å øke lagringsvolumet ved anlegget, sier Svendsen.

Flere avvik

Rapporten fra fylkesmannen etter tilsynet er på fem sider. Fire avvik ble registrert, og bedriften får også like mange anmerkninger.

Avfallsanlegget får refs for manglende merking av farlig avfall. Det samme problemet ble påpekt under fylkesmannens forrige kontroll i 2013.

– Til tross for at avviket den gang ble lukket, ser fylkesmannen alvorlig på gjentagende avvik. Det forventes at Isak D. Westgaard A/S tar dette til etterretning, skriver fylkesmannen.

Sutterøy Avfallsanlegg har tillatelse for å ta i mot inntil 6.000 tonn restavfall for pressing, emballering og lagring. I rapporten heter det at på kontrolldagen kom det fram at bedriften har et lager av restavfall som overstiger dette, og 31. oktober 2015 var lageret av restavfall opp mot 9.000 tonn.

Fylkesmannen var ikke varslet om denne overskridelsen av tillatt lagert volum. Fylkesmannen anser heller ikke senere søknad fra Isak D. Westgaard A/S, om utvidelse av lagringsmengden, som tiltak nok for å få lukket dette avviket.

Lagringshøyde

Fylkesmannen reagerer også på lagringshøyden. Ifølge reglementet skal ikke avfall lagres høyere enn gjerdet som rammer inn avfallet, og gjerdehøyden skal ikke overstige 2,5 meter. På kontrolldagen ble det funnet at lagringshøyden oversteg makshøyden på 2,5 meter, noe som kan forklare at søpla sprer seg.

Under besøket i november kom det også fram at anlegget på Sutterøy hadde aktivitet utenfor tillatt driftstid. Seneste tillatte virksomhet i «begrensede perioder» går fram til klokken 21 på kvelden. Under kontrollen kom det fram at det har vært tilfeller av drift ved anlegget en time senere. Fylkesmannen påpeker at drift utenfor tillatt tid ikke var varslet.

I tillegg til avvikene fylkesmannen påpeker etter besøket i november i fjor, har fylkesmannen flere anmerkninger, som blant annet manglende kontroll på oljesøl etter transport på området. Det pekes også på skader på emballasjen avfallet pakkes i, noe som kan resultere i flygeavfall, som kan sjenere naboer.

Mye mer avfall

Ida Frøya Svendsen hos fylkesmannen sier det ikke er tvil om at det har vært ulovlig drift ved anlegget på Sutterøy.

– Det viser blant annet lagringsvolumet som langt overstiger tillatelsen. Også forholdet om umerket farlig avfall er avvik. Nå har bedriften varslet at farlig avfall merkes, og lagringsvolumet på området, på det tidspunktet bedriften ga sitt tilsvar, var nede i 2.000 tonn. Så det har blitt bedre. Samtidig søker firmaet også om tillatelse for lagring av mer avfall, fra dagens tillatelse på 6.000 tonn til 14.000 tonn, sier Svendsen.

– Bildet dere fikk av bedriften under inspeksjonen i november i fjor, styrker det søknaden med tanke på et ja fra fylkesmannen?

– Jeg forstår ønsket om større lagringsvolum. Samtidig må bedriften vise at de håndterer det, noe de så langt ikke har vist med dagens volum, sier Svendsen.

– Betyr det at søker ikke får innvilget søknaden om å utvide lagringsmengden?

– Det er ikke sikkert, sier Ida Frøya Svendsen.

Vil doble avfallslageret

– Vi sjenerer ingen, og vi har heller ikke fått klager utenfra, sier daglig leder Øystein Lie ved avfallsanlegget Isak D. Bestgaard A/S på Sutterøy.

– Vi ønsker å utvikle oss for å være en betydelig aktør innen vårt driftsområde. Konkurransen er skjerpet, og vi har behov for nye og utvidede rammer for vår virksomhet. Alternativet er å stenge anlegget, sier Lie.

Han sier at alt omkring virksomheten er varslet.

– Vi har vi søkt om ny konsesjon, som vi så langt ikke har fått svar på, sier Lie.

Selskapet har i dag konsesjon for å lagre 6.000 tonn avfall. Under kontrollen i fjor ble fylkesmannen orientert om at lageret hadde vært oppe i 9.000 tonn.

– Vi har behov for større volum lagret avfall, og har derfor søkt om å øke lagringsvolumet. Jeg sitter ikke med søknaden her, men mener vi søker om nå å lagre 14.000 tonn, sier Lie.

Bygger opp

– Du sier at alt av avvik er varslet, og at det ikke er kommet klager. Fylkesmannen sier noe annet?

– Vi får merknad om ikke å ha varslet at vi i kortere perioder har jobbet en times tid ut over arbeidstida som ligger i konsesjonen. Vi har virksomheter rundt oss som går helkontinuerlig, så jeg kan ikke se at vi sjenerer noen om det jobbes til 22 i enkelte korte perioder.

– Fylkesmannen peker blant annet også på lagringshøyden?

– Vi ønsker nå lagring av større volum og vi må lagre i høyden. Dette søker vi også nå om. Det ligger i hele vårt driftskonsept å bygge opp lager fram mot vinteren. I oktober starter nedbygginga og fram mot nyåret er mye borte. Vi har ikke fått noe svar på søknaden vår om større lagringsvolum, et volum vi er avhengig av for å fortsette virksomheten her, sier Øystein Lie.

Naboene har klaget over skadedyr 

Ifølge Fylkesmannen er det flere tusen tonn for mye søppel lagret  

Søppelet skal ikke overstige høyden på gjerdet ifølge reglementet.