Knusende dom over barnevernet

I dag blir Fylkesmannens bekymring tema i formannskapet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bekymret for at barn som trenger hjelp i Værnesregionen ikke får de har krav og behov for.  Foto: Illustrasjon Scanpix

Nyheter

– Vi kan ikke leve med en barnevernstjeneste som har store utfordringer med å overholde lovens krav. Fylkesmannens bemerkninger bekymrer oss.

Det er Arbeiderpartiets Toril Sandvik som sier dette. På bordet ligger en rapport fra fylkesmannen, med en knusende dom over barnevernstjenesten i Værnesregionen, hvor Stjørdal kommune har det samordnede ansvaret for tjenesten.

Under lupen

– Allerede i formannskapet i dag vil vi i Arbeiderpartiet forfølge denne saken. Som jeg sier, vi kan absolutt ikke leve videre med dette. Politisk nemnd i Værnesregionen, som også skal håndtere dette, har ikke møte før i oktober. Det blir for lenge å vente på svar. Så derfor vil vi ha saken, om arbeidsmiljø i barnevernstjenesten, økonomi, og ledelse, under lupen i formannskapet i dag. Vi er etter så lang tid, nå politisk nødt til å følge denne saken tett på,også mer kontroll, sier Sandvik.

– Betydelig sykefravær i barnevernstjenesten?

Sandvik satt ikke med tallet foran seg. Men det kan ligge mellom 15-20 prosent.

Nedslående

De siste fem år har fylkesmannen gjennomført flere tilsyn med barnevernstjenesten i Værnesregionen. Den siste i vår, og resultatet er like nedslående som tidligere. Ved tilsynet i 2011 skal det være avdekket at tjenesten brøt lovverket systematisk. Og dette skal ikke ha bedret seg ved senere tilsyn i 2013 og 2015.

Det bekymrer fylkesmannen at barnevernstjenesten i Værnesregionen har store utfordringer med å holde seg innenfor lovens krav, når det gjelder krav til hjelp og tjeneste utsatte barn har.

I dag tar Arbeiderpartiets Toril Sandvik opp saken i formannskapet.