Politisk interesse i USA for prosjektet Hell Arena

Paul Sverre Røe i Proneo i Stjørdal jobber med å forberede et møte i USA.

Amerikanerne har vist stor interesse for planene om et stort bil-testanlegg på Frigården i Lånke.   Foto: Jon Håkon Slungård

En preferanse vi har ved et testanlegg her, er fire årstider og da klimaet.Paul Sverre Røe, Proneo

Nyheter

– Vi har en dialog med ITIC (International transportation innovation center) i USA. De uttrykker interesse for samarbeid med Hell Arena. I den forbindelse er det en mulighet for at vi blir koblet på politisk side i USA.

Det er Paul Sverre Røe i Proneo i Stjørdal som forteller dette. ITIC har forlengst oppdaget hva Hell Arena har i sine planer, og er allerede presentert for hva Hell Arena jobber med hva angår framtidas bil.

Håper å møte samferdselsministeren

Amerikanerne er svært interessert, og nå bekrefter Røe at han jobber med forberedelsene til et møte i USA med ITIC. Her er da også departementet for transport i USA involvert. Det er sågar mulig at delegasjonen fra Hell får møte samferdselsministeren på den andre siden av «Dammen».

– Det vet vi ikke noe sikkert om. Transportdepartementet, den politiske sida her, forstår vi kan være endel av den interessen amerikanerne her viser, men om vi får møte transportministeren, det vet vi i dag mindre om, sier Røe.

– Hvem vil være i delegasjonen fra Hell Arena?

– Det er naturlig at eierne av Hell Arena er representert. Det jobbes nå med dette, også tidspunktet for et møte som dette. Vi sikter oss inn mot å få det til i år.

Investeringer på 500 millioner

Opp mot 800 millioner

Det er store planer Hell Arena jobber med på Frigården i Stjørdal. Investeringene kan komme opp mot 800 millioner kroner. Det er et testanlegg i forbindelse med forskning rundt autonome kjøretøy, integrerte transportsystem, alle teknologier rundt elbil, induktiv ladning, det vil si ladning under fart eller trådløs ladning når bilen står i ro.

– Representantene fra ITIC har vist stor interesse for de planer vi har presentert for dem. En preferanse vi har ved et testanlegg her, er fire årstider og da klimaet. De legger stor vekt på nærheten til forskningsmiljøet ved Sintef og NTNU, som er verdensledende på denne typen teknologier, lokalisering med nærhet til flyplass, god infrastruktur, havn og jernbane, nevner Røe om fortrinn Hell Arena har.

1,6 milloner til Frigården

Skeptiske naboer