Fylkesmannen «slakter» barnevernet i Stjørdal

Stjørdal kommune må gå gjennom 294 saker.

Barnevernets lokaler i toppetasjen i rådhuset i Stjørdal.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Fylkesmannen krever nå å få tilsendt oversikter som handler om sakene til 294 barn som barnevernet har hatt befatning med.

Fylkesmannen «slakter» barnevernet i Stjørdal. Fylkesmannen er slett ikke er fornøyd med tiltakene kommunen har satt inn.

Nå varsler fylkesmannen enda tettere oppfølging av barnevernet i Værnesregionen der Stjørdal er vertskommune. Fylkesmannen har tidligere truet Stjørdal kommune med bøter om ikke forholdene omkring barnevernet blir ordnet opp.

Fylkesmannen varsler nå systemrevisjon av barnevernstjenesten i Værnesregionen. Fylkesmannen føler seg rett og slett ikke sikker på om barnevernet i Stjørdal har oversikt over sine egne saker.

Fylkesmannen opprettholder kravet til Stjørdal kommune om å få orienteringer hver måned om barnevernet.

Nytt brev

Denne uka fikk Stjørdal kommune et nytt krast brev fra fylkesmannen. Brevet ble tatt opp som ekstrasak i formannskapet torsdag ettermiddag. Det var Arbeiderpartiets Ann Inger Leirtrø fra komité levekår, som ba om at barnevernet ble satt på formannskapets dagsorden.

– Jeg oppfatter det siste brevet fra fylkesmannen som veldig alvorlig, sier Leirtrø.

Hun peker på at fylkesmannen peker på total systemsvikt i barnevernet i Værnesregionen.

– Barnevernet i Stjørdal har over år ikke greid å holde budsjettene. Har dere politikere rett og slett gitt barnevernet for lite penger?

– Det er et betimelig spørsmål. Nå må vi først sørge for å rydde opp i alle de forhold fylkesmannen peker på slik at barn og familier får den hjelpen de skal ha. Så får vi ta budsjettet etterpå, sier Leirtrø.

Veldig alvorlig

Under møtet i formannskapet torsdag ettermiddag, redegjorde konstituert rådmann Tore Rømo for historien omkring barnevernet i Stjørdal. Allerede i 2011 påpekte fylkesmannen uheldig praksis. Fylkesmannen har vært inne og vurdert barnevernet i Stjørdal både i 2011, 2013 og nå siste i år.

– Beklageligvis har vi ikke greid å rette opp alle forhold som er påpekt, sier Rømo.

Han karakteriserer det siste brevet fra fylkesmannen som veldig alvorlig. Fylkesmannen har påpekt omfattende og gjentatte uregelmessigheter.

Rømo peker på at kommunen har tatt tak i saken for å komme à jour med etterslepet.

Rydder opp

Ordfører Ivar Vigdenes uttrykker nå sterk tiltro til at oppryddingen er godt i gang.

Vigdenes peker på at Stjørdal over lengre tid hatt utfordringer med merforbruk, overskridelser og påpakninger fra fylkesmannen til kvaliteten i barnevernet.

– De siste to brevene fra tilsynsmyndigheten topper dette. Jeg opplever at den nye konstituerte rådmannen fra han tiltrådte i sommer, har tatt tak i situasjonen i barnevernet med den grad av alvorlighet det fortjener, sier Vigdenes.

Han holdes løpende orientert og har tett dialog med rådmannen om saken.

– Jeg føler en sterk tiltro til at det oppryddingsarbeidet som behøves, blir ledet på en tillitvekkende måte, sier Vigdenes.

Personalsak i barneverntjenesten

– Vi kommenterer ikke personalsaker, men kan bekrefte at det er opprettet en slik sak.

Det opplyser konstituert rådmann Tore Rømo i Stjørdal kommune.

Han trekker fram et nytt brev fra fylkesmann i Nord-Trøndelag, som kommunen fikk sist fredag, en oppfølging og videreføring av fylkesmannens tidligere kritiske meninger om barneverntjenesten.

– Vi er pålagt en stor jobb også i det siste brevet som kom. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Rømo.

– Er siste brevet fra fylkesmannen et signal om at oppryddinga i barneverntjenesten ikke går fort nok?

– Det er signaler om at den jobben som er gjort ikke er grundig nok. Det er signaler om at vi må gjennomgå mange nye saker. Det er en stor oppryddingsjobb som må gjøres, sier Rømo.

Etter det Stjørdalens Blad forstår starter oppryddinga på toppen. Rømo sier ingen har fått oppsigelse. Likevel, organisasjonssjefen i Stjørdal kommune, Kari Lindseth Øfsti, bekrefter det er opprettet personalsak mot lederen for enhet barnevern i Stjørdal kommune.

Den aktuelle situasjonen i barnevernstjenesten resulterte denne uke i allmøte for ansatte sist tirsdag.

Bekymret

– Jeg har meldt min bekymring til rådmannen, om den faglige kvaliteten i ledelsen av barnevernstjenesten har vært god nok. Jeg kan også bekrefte at jeg er i tett dialog med rådmannen om oppfølginga av barnevernet, sier Renate Bjørshol, leder i politisk nemnd for barn og ungdom i Værnesregionen.

– Er det som skal ha skjedd tirsdag et resultat av oppfølginga?

– Vi har fått beskjed fra tilsynsmyndigheten ved fylkesmannen at de fortsatt ikke er fornøyde med den oppfølginga barnevernstjenesten har gjort.

Hun legger til at nemnda hun leder i lengre tid har vært bekymret for barnevernstjenesten, og at også det er uttrykt til rådmannen.

– Vi, den politiske nemnda har ingen meninger om hvilke ansatte rådmannen bruker i de forskjellige oppgaver i tjenesten. Nemnda er opptatt av kvaliteten, og det er helt og holdent rådmannens bord hvem det er som skal være leder i barnevernstjenesten.

Stjørdalens Blad har vært i kontakt med barnevernslederen. Vedkommede ønsker ikke å kommentere saken.

Stjørdalens Blad har valgt å stenge denne saken for debatt grunnet upassende kommentarer.