Ny barnevernsleder først utpå nyåret

Organisasjonssjef Kari Linseth Øfsti Stjørdal kommune. 

Nyheter

– Vi lyser ut stillingen så fort det er forsvarlig. Vi må nå gjøre en jobb, analysere hva vi skal ha av kvalifikasjoner.

Det er Kari Lindseth Øfsti, organisasjonssjefen i Stjørdal kommune, som sier dette. Hun bekrefter at Gunnbjørg Furunes Baar har fratrådt stillingen som barnevernsleder.

– Valgte Baar frivillig å fratre?

– Det er en prosess jeg ikke vil kommentere.

– Er Furunes Baar fortsatt ansatt i Stjørdal kommune?

– Nei.

– Har hun sagt opp?

– Hun har fratrådt, sier Øfsti.

LES OGSÅ: Barnevernsleder fratrer sin stilling

Inntil videre har Runar Asp tatt det administrativet ansvaret for barnevernet mens det barnevernfaglige ansvaret er fordelt på teamlederne. Asp kom inn som samhandlingsleder i Værnesregionen i forbindelse me samhandlingsreformen, og har nå midlertidig fått det administrativet ansvaret for barneverntjenesten.

Øfsti sier de nå arbeider med å legge på plass hvordan barneverntjenesten skal organiseres.

– Det handler da om vi i fortsettelsen skal ha en ansvarlig leder,med også det faglige ansvaret, eller en todelt løsning. De fleste kommuner har enledermodell, toppleder med både det administrative og det faglige ansvaret, sier Kari Lindseth Øfsti.

Hun vil ikke si noe bestemt om stillingen lyses ut før nyttår eller først på nyåret.