– Vil bevare dette bankbygget

Rolf Charles Berg har lyst til å frede Kjøpmannsgata 22.

Det gamle bygget til Sparebanken er ett av byggene planleder Rolf Charles Berg vil frede.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Ny Sentrumsplan for Stjørdal er nå klar for politisk behandling. Det starter i plankomiteen onsdag i neste uke. En svært viktig og betydningsfull plan for framtidig utvikling av bykjernen i kommunen. Det handler om bebyggelse, byggehøyder og eventuell bevaring av bygg, vegføringer grøntanlegg og leiligheter.

Noe bevaring

Det er tydelig Berg mener plankomiteen og lokalpolitikerne nå går inn i en meget interessant jobb. Politikerne skal legge rammene for utviklinga i bykjernen i år framover. Utgangspunktet ligger der i dag.

– Det er her viktig å se hva vi skal ta vare på, som vi da ønsker å ha med oss, og som forteller historien. Det handler da om hva vi gjør med den eldre bygningsmassen, hva kan vike for å få fornyelsen, hva skal vi bevare, sier Berg.

Han har en bra oversikt over gatebildet. Nevner raskt at han gjerne vil ha med seg videre «blåbygget» i gata, det vil si Kjøpmannsgata 22, hvor Stjørdal Sparebank telte penger i mange år før de flyttet oppover Gata.

– Vet ikke nøyaktig hvilket årstall dette bygget ble reist, men kanskje er det 70-talls. Jeg tror det er viktig å bevare det, det forteller om en tidsperiode, sier Berg.

Også huset på nordsida av gata i dette området, Løvsethstua, har Berg merket seg.

– Vi må ta vare på det. Men da ikke nødvendigvis hvor det står. Vi kan flytte det, sier Han.

Også en annen løsning skisserer han, bygge Løvsethstua inn i et nybygg.

– Dette er gjort med hell i Trondheim. Jeg tenker en lignende løsning for Spendegården lenger ned i Gata.

– Hva med Kjøpmannsgata 38, tidligere Stjørdals-Stua, som stjørdalingene kjenner eiendommen som?

– Vet det er snakk om bevaring av dette bygget, men her er jeg mer i tvil, sier bygutten Berg.

I det hele tatt, Berg ser verken på søndre eller nordre side av dagens Gågate bygg som fortjener å få et bevaringsstempel i ny sentrumsplan.

Leder i komite plan, Rolf Charles Berg, vil frede flere bygg i Kjøpmannsgata i forbindelse med behandlingen av ny sentrumsplan.  Foto: Bjørn Fuldseth

Mer Stokkanveg

Berg er tydelig på at han ønsker at det fortsatt skal bo folk i Kjøpmannsgata.

– Det er viktig av flere årsaker. Jeg tror en byfornyelse er lettere å effektuere dersom vi tillater eiendomsbesitterne å lage leiligheter fra og med 2. etasje og oppover. Næring i mer enn første kan bremse noe på en ønsket fornyelse, sier han.

– Hva med vegsystemene i bykjernen?

– Her ligger det i planen en forlengelse av Stokkanvegen sørover for å kobles inn på E14. Det vil bety at vegen ut fra rundkjøringa øverst i Kjøpmannsgata og som munner ut i E14 da fjernes, sier Berg, som sier han nå ser fram til behandlinga av sentrumsplanen i plankomiteen.

– Unnskyld Berg, hva med en tietasjes på «brannstasjonstomta» i Stokkmovegen?

– Her må vi lage en plan som ikke kaster skygge inn over Torget, sier berg uten å utdype svaret sitt nærmere.