2200 minktisper i Hegra får leve

– Dette er en veldig bra dag for oss som driver med mink, sier minkfarmer Odd Einar Friheim i Hegra

Monica Sommerschild Friheim og Odd Einar Friheim. Foto: Bjrøn Fuldseth  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Stortinget sa i dag ja til fortsatt minkoppdrett.

Odd Einar Friheim har gjennom sitt engasjement for næringa nasjonalt, blitt næringas ansikt utad. Han har tydelig forsvart næringa i alle medier, deltatt i store debatter om dyrevelferd og oppdrett. Og utfallet har han, såvel som ektefelle Monica, som også er hans partner på gården, virkelig ventet på i spenning.

"Har levd med avviklingsspøkelset hengende over oss"

I Stjørdal kommune er det fire minkfarmer, alle i Hegra. I flere år har de levd med stor usikkerhet.

– Vi snakker her om de siste 16 år hvor vi har levd med avviklingsspøkelset hengende over oss. Det har så klart vært tøft, sier Friheim.

Så tøft har det vært at Friheim har vært i Danmark, for å se etter mulighet for å flytte farmen og virksomheten sin dit. Bare for noen måneder siden kunne lokalavisa fortelle om Friheims turer til Danmark.

Flertall for farming

– Nå blir dette helt uaktuelt. Stortinget behandlet i dag saken - fortsatt bærekraftig utvikling for næringa eller styrt avvikling. Jeg satt og fulgte hele debatten, og det var svært tilfredsstillende å se resultatet av voteringa, med klart flertall for fortsatt minkfarming i Norge. Det gir grunnlag for å hente optimismen tilbake sier Friheim.

Etter avstemminga i Stortinget i dag fikk Friheim melding fra kollega Endre Kvål, som har hatt under bygging ny hall for mink i Hegra.

– Odd Einar, nå fortsetter jeg bygginga, meldte Endre.

I Stortinget var det 58 stemmer for bærekraftig utvikling for næringa, 44 stemte for styrt avvikling.

Det betyr også at 2200 minktisper i Hegra får leve videre.

"Nå satser vi videre her i Hegra"

– Det blir ikke noe flytting til Danmark, nå satser vi videre her i Hegra, sier Odd Einar Friheim.

Det var Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som utgjorde flertallet i Stortinget i denne saken.


Vilkårene for pelsdyrdrift foreslås endret:

– Mange blir stående tilbake med store gjeldsbyrder og uten et levebrød

Vurderer å flytte fra Hegra til Danmark.