Vil slåss mot drivstofflager

– Det må gå an å finne et bedre alternativ for et drivstoffanlegg enn et av Stjørdals få strandområder som fortsatt eksisterer!

– Møt opp og marker din protest mot et drivstofflager i nærheten av Molovika! lyder oppfordringen fra John Arne Lerfall (t.v.) og Jorun Lundemo fra Norsk Friluftsliv Stjørdal og Marius Nilsen fra Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

John Arne Lerfall og Jorun Lundemo fra Norsk Friluftsliv Stjørdal er sterkt uenige i forslaget om å legge et nytt tankanlegg for flydrivstoff i Molovika.

Nå ber de stjørdalingene møte opp og markere sin motstand mot planene.

Markering

En lang rekke lokale organisasjoner har nemlig gått sammen om en protestmarkering mot planene om et drivstofflager tett inntil sentrale friluftsområder som Molovika, Storvika og småbåthavna. Nå håper de at riktig mange stjørdalinger møter opp på lørdag når protestmarkeringen finner sted.

–Det er viktig at så mange som mulig møter opp og viser hvor viktig dette er for innbyggerne i Stjørdal. Det er viktig å vise at stjørdalingene er mot dette, sier de.

Fellesgode

De har med seg Marius Nilsen fra Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag.

–Friområder som dette er et fellesgode som ikke bidrar direkte med penger i kommunekassa. Men verdien må likevel ikke undervurderes, særlig når det gjelder populære og lett tilgjengelige friluftsområder som dette, sier Marius Nilsen.

Utestengt

De tre representanten for friluftslivet viser til at innbyggerne i Stjørdal fra før er utestengt fra store deler av strandsonen mot fjorden.

–Det må gå an å finne bedre alternativ enn å bruke et av de få områdene i Stjørdals strandsone som fortsatt eksisterer. Molovika og Storvika er dessuten av de fineste badeområdene i hele Trøndelag, sier de.

Skaper frykt

De er opptatt av at et nytt tankanlegg for flydrivstoff er egnet til å skape frykt i befolkningen, slik også gasskula som allerede ligger der, har gjort.

– Det vil aldri være mulig å garantere at det ikke skjer uhell i forbindelse med slike anlegg. Hvorfor ikke legge et tankanlegg som dette på Værnes i stedet? Et drivstoffanlegg krever uansett en rørledning fra havna til Værnes. Da vil det være mulig å pumpe drivstoffet direkte fra båtene og inn til et anlegg på selve Værnes, sier Jon Arne Lerfall, Jorun Lundemo og Marius Nilsen.


Forsvaret trenger nytt drivstofflager:

Vurderer å bygge to kjempetanker i Stjørdal eller Muruvik

Forvarsbygg ser også på en mulig plassering på Langøra sør.