Vedtok å bygge 72 omsorgsboliger ved Fosslia

De første boligene kan stå ferdig om tre-fire år.

72 nye omsorgsboliger planlegges i flere byggetrinn ved Fosslia Bosenter.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Planen er at de første boligene kan stå ferdige om tre-fire år. Vedtaket i kommunestyret torsdag kveld betyr at rådmannen og hennes medarbeidere nå kan ta prosjektet over i en ny fase. Nå skal kommunen gå i gang med å utarbeide et forprosjekt for de nye omsorgsboligene.

En viktig oppgave blir også å skaffe penger til byggingen. I prinsippet skal brukerne betale for boligene gjennom husleie. Kommunen må sikre for drift og tjenestetilbud til de eldre.

Kan skje i flere trinn

De nye omsorgsboligene som kommunestyret nå setter i gang prosjekteringen av, er resultat av at etat omsorg har gjort analyser av befolkningsutviklingen i Stjørdal frem mot 2040. Etaten har spesielt sett på antallet eldre over 80 år og deres forventede helsestatus. Konklusjonen er at de fleste eldre vil ønske å bo hjemme lengst mulig. Men det blir økende behov for stadig flere omsorgsboliger som er spesielt tilrettelagt.

Nå har stjørdalspolitikerne vedtatt at de 72 nye omsorgsboligene plasseres ved Fosslia Bosenter. Utbyggingen kan skje i flere trinn i årene som kommer. Mens utbyggingen i det første utbyggingstrinnet pågår, skal det planlegges for neste trinn.

I kommunestyret torsdag kveld dreide diskusjonen seg først og fremst om hvordan Fosslia-området skal bygges ut. Eldrerådet i Stjørdal har bedt om at Fosslia-områdets særpreg med lav bebyggelse og direkte tilgang til hage, blir beholdt.

Forslag avvist

Arbeiderpartiets Toril Sandvik foreslo at direkte tilgang til uteområdene ble tatt med som et premiss for planleggingen som nå skal skje.

Forslaget ble avvist med 21 mot 20 stemmer. Flertallet ville ikke være med på å gi bestemte føringer for antall etasjer.