Skal lage nye steiner som blir kvitt regnvannet

Klimaendringer, med enorme nedbørsmengder på kort tid, trigger stjørdalsbedriften Vikaune Fabrikker. Nå bruker de 6,7 millioner på å bli kvitt regnvannet.

Per Vikaune og Terje Gaarden viser en av belegningsteinene som drenerer unna overflatevann.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Vi setter i gang et forskningsprosjekt for raskest mulig å drenere bort vannet fra større arealer med steindekke, når det kommer store nedbørsmengder på kort tid. Vi har fått 2,5 millioner fra Forskningsrådet til dette prosjektet, og vi har også SINTEF med oss, sier Terje Gaarden, daglig leder ved Vikaune Fabrikker A/S i Stjørdal.

Stadig mer stein

Steinlegging av større flater øker i omfang, også som alternativ til annet fast dekke, asfalt. Klimaendringer og ekstremvær med enorme nedbørsmengder på kort tid, noe vi ser stadig mer av, bidrar til utfordringer på områder og arealer med fast dekke. Utfordring er å få regnvannet raskest mulig vekk, da med hensyn til framkommelighet.

– Det er dette vi nå skal se nærmere på. Hva kan vi gjøre med steindekke på store arealer, for å få vannet drenert bort raskt og effektivt. Vi ser at bruken av steindekke, belegningsstein, er kraftig økende , også på store områder, som bussterminaler, kaier, parkeringsplasser, og det er klart at her ønskes det at vann raskest mulig dreneres bort, sier Gaarden.

Tre faktorer

Det er et areal på Sveberg i Malvik som blir forskningsfeltet.

– Her etablerer vi fire felt, hvor vi over tre år skal se og måle resultatene av det vi ønsker å undersøke. Målsettinga er å finne den mest effektive måten å drenere bort nedbøren, eller overflatevannet på, sier Gaarden.

Tre faktorer er sentrale i forskningsarbeidet.

– Det er bredden på fugen, det er fugemassen, og massen steinen legges på,sier Gaarden.

Når det gjelder bredden på fugen så produseres hellene slik at fugebredden kommer automatisk når hellene legges.

– Avstanden vi ønsker mellom steinene kan vi regulere under produksjonen av steinen, sier Gaarden.

Forskningsarbeidet vil også gi svar på hvilken fugemasse som egner seg best, drenerer best, og også hvilket underlag som drenerer best.

– Det er også endel av prosjektet å finne den beste måten for utskifting av fugemassen, for uansett vil den etter år tettes mer og mer til, sier Garden.

Også det å samle opp vannet under hellene, der det er nødvendig av hensyn til grunnforhold, er en del av dette lokale prosjektet som Vikaune Fabrikker nå setter i gang.

– Vi satser en betydelig egenandel i dette prosjektet, hvor vi ønsker å se hvordan ulike dekker oppfører seg over tid, sier Terje Gaarden.