Med detektor til bronsealderen

Skal fortelle om det store funnet de gjorde nylig.

Brødrene Joakim og Jørgen Korstad på jakt med metalldetektorene.  Foto: Kristian Helgesen

Bronsealderøksene som ble funnet i Stjørdal nylig.   Foto: Jørgen Korstad

Nyheter

Funn fra bronsealderen står i Fokus når Stjørdal Museum Værnes inviterer til åpent møte mandag 13. februar. Møtet holdes i auditoriet ved Ole Vig videregående skole.

LES OGSÅ: Enormt funn fra bronsealderen i Stjørdal

Her vil brødrene Joakim og Jørgen Korstad som var ute med metalldetektoren en dag etter jobb, orientere om det store funnet de gjorde nylig.

Brødrene fra Stjørdal kom over et rikt funn med bronsealdervåpen i Hegra. Forskerne regner med at øksehoder og spydspisser som ble funnet, kan stamme fra år 1700 - 500 før Kristus.

LES OGSÅ: Det var som et sjokk da jeg fikk se gjenstandene

Under det åpne møtet vil Forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, Merete Moe Henriksen, foredra om depotfunn fra bronsealder i Midt-Norge. Hun vil sette det vi foreløpig vet om det nye funnet i Hegra, inn i en større sammenheng.

Joakim Korstad forteller om dagen da han og broren gjorde funnet. Henriksen vil avslutningsvis skissere hva slags metoder som vil bli benyttet for å utforske funnstedet videre.

LES OGSÅ: Det er ikke skatter vi leter etter. Vi avdekker historier