Automatiserte brannalarmer kan redde store verdier

Trøndelag brann- og redningstjeneste rykket ut på 30 unødvendige alarmer i Malvik i fjor.

Brannstasjonen i Hommelvik er bemannet med deltidsansatte og ved hver utrykningen påløper kostnader. Her er mannskapet ute på bilbrann i Rota. 

Nyheter

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen forteller at dette i hovedsak er automatiserte alarmer som går uten at det er en påviselig grunn, hvor de kjører fram til stedet og sjekker ut om det er brann. Han ser ikke på de automatiske alarmene som et problem.

– Det koster mer penger å komme for sent til en hendelse, enn de utgiftene vi har med å rykke ut unødig. Ser vi på brannen vi hadde på Ringve Museum i Trondheim, ble vi automatisk varslet og kom fram slik at vi fikk reddet store verdier. Tidlig varsel er viktig for hvert sekund teller når det brenner. Automatiske alarmer er et godt forebyggende tiltak for å begrense skader på liv og eiendom, sier Mæhlumsveen.

Tar seg betalt

Han forteller at de tar seg betalt for unødvendige utrykninger.

– Den som eier objektet må finne seg i å betale et gebyr og blir fakturert av 110-sentralen. For det påløper en ekstra kostnad for oss ved å bruket arbeidsstyrken til å rykket ut. I nabokommunene til Trondheim er denne kostnaden større på grunn av at vi bruker deltidsbemannet styrke på utrykningene, sier Mæhlumsveen. Årsrapporten for 2016 er ikke ferdig og kostnadene for de unødvendige utrykningene er ikke klare ennå.

83 hendelser

Etaten rykket ut på 83 hendelser i 2016. Her var det 11 branner, hvorav tre var skorsteinsbranner og tre branner i kjøretøy. 14 av utrykningene var til ulykker på vei og 2 til helseoppdrag.

Trøndelag brann- og redningstjeneste dekker kommunene Trondheim, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Malvik. Trondheim står for størstedelen av alarmene med 2764 i fjor. Rennebu hadde færrest med 26 alarmer med utrykninger.