– Vi heiser flagget på bosenteret!

Etat omsorg i Stjørdal kommune stopper arbeidene ved Stjørdal bosenter og legger bort planene om ombygging.

Jorid Skamfer Nergård (t.v) og Ingeborg Skamfer er glade for at kommunen har stoppet abeidet på bosentret.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

– En skikkelig gladmelding. Nå må vi heise flagget ved bosenteret, sier pårørende Jorid Skamfer Nesgård når vi ringer og overbringer nyheten.

Denne saken ved Stjørdal bosenter i Breidablikkvegen har skapt stor støy. Pårørendeforeninga reagerte kraftig da de oppdaget igangsetting av arbeider ved senteret, arbeider de ikke var varslet om.

Setter i gang

Omsorgsetaten i Stjørdal har for lengst bestemt å samlokalisere sine ansatte i bosentrene med hjemmesykepleien i den enkelte sone. Dette er gjort både på Skatval, Hegra og Lånke. Sonen i kommunens sentrum gjensto.

Så setter kommunen i gang arbeidene ved Stjørdal bosenter for å tilrettelegge for en samling av hjemmesykepleien i Stjørdal bosenter, og det blir støy.

Kommunen starter opp arbeidene uten å informere beboere og pårørendeforening, og det reageres kraftig og bestemt. Kommunen forbereder å ta areal fra beboerne, både spiseareal og sofagrupper, og det blir en tvist mellom partene, kommunen og pårørende. Kommunen påstår at arbeidene ikke er startet, pårørendeforeninga det motsatte.

Til sist innrømmer kommunen at arbeidene er startet opp. Da ble de raskt stoppet.

Legges bort

– Når vi ser hvor mye støy denne saken har avstedkommet, og vi gjør en analyse, så overskygger bråket og ulempene fordelene med de planene vi hadde. Arbeidene er for lengst stoppet, og vi har nå i dag besluttet å gi opp denne planen, sier spesialrådgiver Terje Johnsen i etat omsorg i Stjørdal kommune.

Johnsen sier etaten nå ser på alternative løsninger. -En av de alternative løsningene kan først komme om noen år, når kommunen får bygd det nye helsehuset som nærmeste nabo til Stjørdal bosenter.

Raust

Jorid Skamfer Nesgård sier det er raust av Stjørdal kommune å skrinlegge planene.

– Jeg skal nå ganske umiddelbart en tur på bosenteret. Jeg gleder meg veldig til å kunne fortelle at kommunen legger bort sine planer, og alt blir som før, sier Nesgård.