Djupvasskaia lite attraktiv for lokale boligutbyggere

Lar seg ikke friste av Aps initiativ til en omregulering av industriområdet.

Djupvasskaia er ikke interessant for noen av utbyggerne Bladet har snakket med. Oddstein Rygg tror imidlertid det er mulig å lykkes med et boligprosjekt på kaia.   Foto: Richard Bakken

Utbygger Karl-Ove Bjørnstad.  Foto: Arkiv

Utbygger Oddstein Rygg.  Foto: Arkiv

Utbygger Per Frost.  Foto: Arkiv

Nyheter

– Ikke i det hele tatt. Djupvasskaia ligger i et brattheng på skyggesida av Hommelvik og er slettes ikke attraktivt for boligbygging, konkluderer Karl-Ove Bjørnstad.

Bladet har vært i kontakt med tre lokale utbyggere etter at Ap-duoen Matz Ulstad og Bernt-Ole Ravlum gikk ut tidlig denne måneden og åpnet for en omregulering fra industri til bolig og næring. Av forskjellige årsaker er samtlige utbyggere tydelige på at de ikke vil vurdere å investere penger i et boligprosjekt på Djupvasskaia.

Tungt og mørkt

Bjørnstad mener området bør være forbeholdt industrivirksomhet, mens Per Frost betegner stedet som tungt og mørkt.

Oddstein Rygg, daglig leder i Hommelvik sjøside, er mest positiv av de tre.

– Vi mener at Hommelvik generelt er et attraktiv område for utbygging. Mulighetene er store her, med tanke på utbygginga av jernbanen og ny E6. Når det gjelder Dujpvasskaia helt konkret, har jeg tro på at det er mulig å få til noe bra. Det er flere eksempler på at ombygging av havner har vært vellykket, sier Rygg.

Et "høl"

Han svarer imidlertid nei på spørsmål om området er interessant for Hommelvik sjøside.

– Uten å ha diskutert dette med styret, så tror jeg ikke det. Vi har allerede tilgang til store areal. Å utvikle Djupvasskaia er ikke riktig for oss. Her må eventuelt andre komme på banen, sier Rygg.

Per Frost er skråsikker på at det ikke blir han.

– Jeg synes det er et "høl", for å si det rett ut. For meg finnes det adskillig bedre områder å utvikle i Hommelvik enn på Djupvasskaia, sier Frost og peker i likhet med Bjørnstad på beliggenhet, lys- og solforhold.

– Det er svært trangt der nede, i tillegg er sjøbunnen ustabil. For ikke veldig lenge side gikk det et sjøbunnras i området. Jeg tror det må større endringer til i infrastrukturen dersom dette skal bli interessant for utbyggere, sier Per Frost.

Finnes interessenter

Karl-Ove Bjørnstad er tilhenger av å beholde arbeidsplassene på kaia.

– Da jeg vokste opp var Hommelvik et industristed. Nå ser det ut til at siste rest er i ferd med å forsvinne. Tåler vi ikke å ha arbeidsplasser utenfor stuedøra lenger, spør byggemogulen retorisk.

Ikke bekymret

Arbeiderpartiets Bernt-Ole Ravlum lar seg ikke bekymre av de lokale utbyggernes konklusjon.

– Jeg tar meningene til etterretning, men de tre er ikke de eneste aktørene i et stort marked. At avisa har snakket med to negative og en halvlunken utbygger bekymrer meg ikke. Det vil forbause meg om det ikke finnes folk som ser potensial i Djupvasskaia, sier Ravlum.

–For det gjør åpenbart du?

– Ja, og jeg mener det vil være rart om ingen ser det samme.

– Utbyggerne peker spesielt på sol- og skyggeforholdene?

– Det er greit nok, men jeg er overbevist om at det finnes folk som ser mulighetene der nede, sier Bernt-Ole Ravlum og legger til:

– Men da må kommunen legge til rette for dem.