Unner Steinkjer landbruksdirektoratet

– Som storkommune i Trøndelag må vi være såpass rause, sier Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes.

Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes (Sp). 

Nyheter

En utredning skal se på utflytting av statlige arbeidsplasser, og i den forbindelse har Steinkjer håp om et stort antall arbeidsplasser fra Landbruksdirektoratet.

– Steinkjer er med i finalerunden, og vi har ganske stor tro på at dette kan være mulig, sier Andre N. Skjelstad (V) til Trønder-Avisa. Skjelstad fra Steinkjer sitter i Stortinget.

– Det er den samlede innsatsen for å få arbeidsplasser til Trøndelag som er det viktige her, og vi støtter den landbruksfaglige satsingen til Steinkjer, sier Vigdenes.

– Svekker ikke dette kampen for å bevare forskningsstasjonen på Kvithammer?

– Nei, tvert imot. Dersom vi skal lykkes med å flytte ut statlige landbruksarbeidsplasser fra hovedstaden til Trøndelag, må vi bygge opp under det landbruksfaglige forskningsmiljøet og ikke rive det ned, slik vi vil gjøre med  å legge ned Kvithammer, sier Vigdenes.

Kvithammer regnes som landets kanskje fremste miljø på kulturlandskap og biologisk mangfold. Aktiviteten som har foregått og fortsatt pågår for fullt der ikke flyttes. Den er helt og fullt knyttet til de forsøksarealene som er der. Dersom Kvithammer legge ned vil bøndene i hele regionen miste en viktig kunnskapsleverandør.

Det er flere gode grunner til å reversere den svært uheldige beslutningen om å legge ned Kvithammer, påpeker ordføreren i Stjørdal som ellers synes det er greit at Steinkjer bygger seg opp innen landbruksadministrasjon.

– Det synes å være allmenn enighet om saken, og all den tid vi i Stjørdal ikke har noen særlige komparative fortrinn, er det rett å støtte opp under Steinkjer, sier han.