Slår alarm om trafikkfarlig veistrekning

Beboer i Solbakken får medhold av høyrepolitikere.

Høyres gruppeleder i Malvik, Eva Lundemo (t.h), tok med seg fylkespolitiker Henrik Kierulf på befaring langs fylkesvegen. På Hommelvikhøgda møtte de Halvor Teigen (i midten) fra Solbakken.   Foto: privat

Denne strekningen bekymrer Høyre-politikerne og beboer Halvor Teigen. Nå foreslår de folkevalgte blant annet opphøyde gangfelt i 50-sonen i Solbakken.   Foto: Edvind Leirvik

Nyheter

- Noe burde vært gjort for lenge siden, sier Halvor Teigen fra Hommelvik.

Han roper et varsko om trafikkforholdene på fylkesveg 950 gjennom Solbakken. Teigen er bosatt et steinkast unna og mener gangfeltene i 50-sonen på strekninga utgjør en stor fare for myke trafikanter.

- Det har vært mange nestenulykker og påkjørsler opp gjennom årene. Det kjøres fort og mange fotgjengere krysser veien her, sier han.

Uoversiktlig

Teigen peker på at gangfeltene kan oppleves som uoversiktlige.

- I 40-sonen på Hundhammeren er det tre opphøyde gangfelt og lysregulering på en 400 meter lang strekning. Tilsvarende tiltak burde vært gjort her, sier han.

Får medhold

Sist søndag delte Teigen sin bekymring på Facebook-siden Ordet fritt i Malvik. Kort tid etter fikk har svar fra flere lokalpolitikere. Deriblant Høyres gruppeleder i Malvik, Eva Lundemo. Med utgangspunkt i Teigens innlegg tok Lundemo med seg fylkespolitikerne Guro Angell Gimse og Henrik Kierulf på befaring langs fylkesvegen i Malvik torsdag denne uka.

Lundemo er i likhet med Teigen tydelig på at noe må gjøres på strekningen.

- Det har vært snakket lenge nok om dette. Jeg vil sende inn en interpellasjon til ordføreren og spørre hva kommunen kan gjøre for at det blir iverksatt tiltak her, sier Lundemo.

Vil ta opp saken

Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for Malvikvegen og den aktuelle strekningen. Til Bladet sier Høyres Henrik Kierulf at han vil ta opp saken i fylkesutvalget.

Høyrepolitikerne peker på to mulige løsninger.

- Det ene er å sørge for ordentlig belysning langs veien, slik at det blir mer oversiktlig. Det andre er å bygge opphøyde gangfelt med varsellys på fotgjengerskiltet. Det bør være mulig å realisere noen enkle tiltak for å gjøre denne strekningen sikker, sier Henrik Kierulf.