Kjørte i fylla og havnet utfor vegen

Bilføreren må sone 30 dager i fengsel og betale en bot på 15.000 kroner.

En bilfører i 20-årene fra stjørdalsdistriktet er dømt for blant annet promillekjøring.  

Nyheter

Bilføreren som er midt i tjueåra og hjemmehørende i stjørdalsdistriktet, møtte i tingretten forleden siktet for to brudd på vegtrafikkloven. Han var siktet for å ha kjørt bil selv om han hadde drukket alkohol. Utåndingsprøven som ble tatt, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,76 milligram per liter luft. Det tilsvarer en promille på 1,52.

Rullet rundt  

Bilkjøringen skjedde i Nord-Norge natt til en søndag i desember for over et år siden. Kjøringen førte til at bilen havnet utfor vegen og rullet rundt på taket. Derfor var han også siktet for å ha brutt vegtrafikklovens bestemmelser om å kjøre hensynsfullt og aktpågivende slik at det ikke oppstår fare.

Erkjente

Mannen møtte i tingretten forleden og erkjente straffeskyld. Retten fant at bevisene var gode nok til å dømme ham.

I domspremissene peker tingretten på at bilføreren er straffet tidligere for brudd på vegtrafikkloven og for promillekjøring. Retten mener det derfor er nødvendig med en streng reaksjon for å markere hvor alvorlig saken er.Graden av påvirkning var også så stor at siktede utsatte både seg selv og andre for betydelig fare under kjøreturen. Tingretten peker på at denne gangen endte ferden utfor vegen.

Rabatt

Retten mener siktede likevel skal ha strafferabatt for sin tilståelse, og for at saken har blitt liggende lenge etter at den var ferdig etterforsket for over et år siden.

I tillegg til fengselsstraff og bot ble mannen også fradømt retten til å kjøre bil i tre år. Han må avlegge full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen.