Hedret av Kongen for sin innsats

Kåre Normann Holm (81) er tildelt HM Kongens fortjenstmedalje for sitt samfunnsnyttige arbeid for idrett, menighet og lokalpolitikk.

Kåre Normann Holm får hovedæren for at Messebygget på Midtsand ble reddet og i dag fremstår som en av mest populære utleielokalene i Ytre Malvik.   Foto: Trond Nøstberg

Kåre N. Holm 

Nyheter

Det sikreste stedet å treffe Kåre Normann Holm er Messebygget på Midtsand. Der er han sammen med de andre dugnadskarene fortsatt i sving med småjobber og reparasjoner hver tirsdag formiddag. Gjennom de siste årene er det lagt ned tusenvis av dugnadstimer i det som er blitt en av Malviks mest populære utleielokaler. Et bygg som ble reddet takket være Kåre Holms engasjement.

Stor overraskelse

Da forsvaret avsluttet sin virksomhet på Midtsand var Messebygget i så dårlig forfatning at det ble besluttet at bygningen skulle rives og brennes. Det var ikke Kåre Holm og støttespillerne rundt ham enige i og de lyktes med å overtale de tidligere eierne om å overlate bygget til Malvik IL. Gjennom ti år er det lagt ned over 13.000 arbeidstimer for å sette Messebygget i den stand det har i dag.

– Hadde ikke idrettslaget fått overta dette bygget ville det ikke stått her i dag, fastslår den svært aktive 81-åringen som fredag kveld mottok HM Kongens fortjenstmedalje av fylkesmann Brit Skjelbred.

– Det at Kongen har tildelt meg en medalje kom som en stor overraskelse, og det er med litt ærefrykt jeg tar imot fortjenstmedaljen. Det er en stor ære og jeg spør meg selv om jeg har gjort meg fortjent til en slik hedersbevisning. Alt jeg har gjort har vært frivillig arbeid for fellesskapet, sammen med mange dyktige folk som alle har bidratt til det vi har fått til, sier Kåre Holm.

Idrett, menighet og politikk

Sammen med familien flyttet Kåre Holm til Malvik som 12-åring, og har siden bodd på Vikhammer og Saksvik. Han er gift, har fire voksne barna, sju barnebarn og to oldebarn. I 2003 mottok Holm Malvik kommunes kulturpris.

Begrunnelsen for tildelingen av fortjenstmedaljen er at Kåre Holm i alle år har vært frivillig ildsjel innen idretten og menighetsarbeid. Han har også lang fartstid som lokalpolitiker. Holm var en av drivkreftene bak etableringen av friidrettsbanen med tartandekke og kunstgressbane for fotball på Vikhammer. Som leder for Malvik IL sørget han for at idrettslaget fikk overta Messebygget etter forsvaret på Midtsand. Der har han vært leder for dugnadsgjengen som har lagt ned tusenvis av timer for å rehabilitere og vedlikeholde bygget. I dag er messebygget en av de mest populære utleielokalene i Ytre Malvik.

Kirkestua og Messebygget

Messebygget leies ut til treningstimer, ulike møter, loppemarkeder, julemesser, brylluper og andre store arrangementer. Alle leieinntektene går til vedlikehold og nyinvesteringer i bygget. Kåre Holm og dugnadsgjengen ble i fjor takket for innsatsen av varaordfører Ole Herman Sveian, som på vegne av Malvik kommune overrakte blomster til Kåre Holm.

Kåre Holm var også en av ildsjelene bak stiftelsen Malvik kirkestue, er lenge vært aktivt medlem av menighetsrådet og Malvik kirkelige fellesråd. Kirkestua ble også satt i stand gjennom stor dugnadsinnsats av frivillige.

Kommunestyret og formannskap

– Selv om jeg denne perioden er fjerde vara til kommunestyret for Pensjonistpartiet anser jeg meg ferdig med aktivt politisk arbeid. Jeg kom inn i politisk arbeid her i Malvik i 1968, og var med i ulike roller frem til kommunevalget i 2015. I løpet av disse årene ble det 28 år som medlem i kommunestyret, og 12 av disse årene i formannskapet, sier Kåre Holm.

– Blant alt jeg har vært med på er det ikke enkelt å trekke frem noe spesielt. Men jeg setter svært stor pris på alle de flotte menneskene jeg har vært så heldig å få jobbe sammen med. Gjennom idrettslaget, som er limet i lokalsamfunnet, har det vært utført mye samfunnsnyttig arbeid. En periode det var vanskelig å få noen til å påta seg oppgaven tok idrettslaget ansvaret for 17.-arrangementet i Ytre Malvik. Det var også en spesiell opplevelse da vi arrangerte vardetenningen under feiringen av tusenårsskiftet nyttårsaften i 1999, minnes Kåre Holm.

Festmiddag

Fredag kveld samlet Kåre Holm familie og venner fra idrettslivet til festmiddag der fylkesmannen foretok den offisielle overrekkelsen av HM Kongens fortjenstmedalje. Senere vil Kåre Holm motta invitasjon til slottet hvor han får anledning til personlig å takke for utmerkelsen.

På vegne av dugnadsgjengen, som i løpet av ti år har lagt ned over 13.000 arbeidstimer i Messebygget, mottok Kåre Holm blomster og takk fra Malvik kommunes varaordfører Ole Herman Sveian. Foto: Bjørg Hernes