– Blir det mer bemanning ved bosentrene?

– Har Stjørdal kommune planer om å styrke bemanningen ved eldresentrene?

Tommy Reinås tar opp ressursene ved bosentrene i Stjørdal i kommunestyreet torsdag kveld.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Miljøpartiets Tommy Reinås retter spørsmålet til ordfører Ivar Vigdenes i en interpellasjon under kveldens møte i kommunestyret.

Reinås reagerer på bakgrunn av artikler i Bladet om tilstanden i eldreomsorgen i Stjørdal. I interpellasjonen viser Reinås både til ordet fritt-innlegg i lokalavisa og til reportasjer.

I interpellasjonen peker Tommy Reinås spesielt på et ordet fritt-innlegg i Bladet fra en pårørende til en beboer ved Stjørdal Bosenter.

Da bosenteret ble bygget, så var det meningen at klientene skulle klare seg selv. Men nå er det ikke så mange der som klarer det. De fleste er vel så pleietrengende som på et sykehjem. Men bosenteret blir ikke driftet som et sykehjem. Bosenteret blir driftet som hjemmebasert omsorg.

Reinås peker på at den pårørende skriver om altfor lite personale. De har bare tid til det livsnødvendige. Bosenteret savner også en tilsynslege.

Reinås spør ordføreren om kommunen har planer om en tilsynslege på Stjørdal Bosenter? Miljøpartiet ber også ordfører Vigdenes redegjøre for om det fins planer om mer personale på eldresentrene i Stjørdal?

Reinås peker også på at ernæring er veldig viktig i eldreomsorgen. I ordet fritt-innlegget skriver den pårørende at det er en stor feil å ta bort de små kjøkken på institusjonene. Spørsmålet blir om dette er gjort for å spare penger.

– Stjørdal Mdg spør ordføreren: Har vi nok folk på bosentrene til å lage et lunsjmåltid - hvor en del av maten kan lages fra bunnen av, sier Tommy Reinås.

Han peker på at det også vil bidra til å skape mer trivsel om de eldre blir involvert i matlagingen.

Reinås ber ordfører Vigdenes svare på hvor lang tid personalet i snitt kan bruke på hver beboer per dag? Og hva er planen for at tida brukt på mellommenneskelig samvær til hverdags er god nok ?

–Jeg synes ordføreren skal svare på hvordan de eldre blir ivaretatt like godt på bosentrene som på sykehjem i Stjørdal, sier Reinås.