Ingen planer om mer bemanning på bosentrene

Kommunen har ingen planer om å øke bemanningen ved bosentrene i kommunen.

Rådmann Anne Kathrine Slungård på talerstolen i kommunestyret.  Foto: Jan Erik Sundøy

MIljøpartiets Tommy Reinås i kommunestyret.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det gjorde rådmann Anne Kathrine Slungård klart i kommunestyret torsdag kveld.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) lot rådmann Slungård svare på interpellasjonen som Miljøpartiets Tommy Reinås stilte. Reinås satte spørsmålstegn ved bemanningen på bosentrene i Stjørdal og måten sentrene drives på.

LES OGSÅ: Blir det mer bemanning ved bosentrene?

Reinås mente bosentrene egentlig fungerer som sykehjem fordi beboerne har stort pleiebehov. Han etterlyste flere tiltak for å gi bedre service til de eldre som gjerne er pleietrengende.

Tildelte tjenester

Rådmann Anne Kathrine Slungård gjorde rede for at bemanningen ved bosentrene er et resultat av tildelte tjenester som beboerne har i tillegg til den faste grunnbemanningen.

– Dette betyr at det ikke er planer om økt bemanning ut over den økningen i bistandsbehov som de enkelte beboerne eventuelt måtte få vedtak om, forklarte rådmannen.

Slungård var også tydelig på at kommunen ikke har planer om å starte opp med å tilberede lunsj eller andre måltider ved bosentrene utover den aktiviteten som er der i dag. Sentralkjøkkenet vil stå for denne tilberedningen også i framtida. Kjøkkenet vil lage egen lunsjmeny på lik linje med dagens middagsmeny for å sikre variasjon og mangfold i tilbudet til de eldre.

Rådmannen forklarte at det i utgangspunktet ikke skal være forskjell på hvor godt de eldre blir ivaretatt om de bor på sykehjem eller på bosenter. På sykehjem har beboerne fått vedtak på heldøgns omsorg uten spesifisering av hva tjenesten skal inneholde.

Forskjeller viskes ut

– Framtidig bruk av sykehjem og bosenter vil gi ytterligere utvisking av forskjellene mellom disse. Forskjellen vil være at beboerne kan ha mer komplekse medisinske utfordringer på et sykehjem, sa Slungård.

Rådmannen pekte på at tjenester som er vedtaksfestet basert på individuelt vurderte behov for omsorg og pleie, vil være hovedfokuset i framtidas omsorgstjenester. Hun tror det vil være den beste garanti for at brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt.

Slungård slo fast at det i utgangspunktet skal være mulig å kunne bo på bosentrene i Stjørdal livet ut – også med stort pleiebehov. Dette gjelder både ved Fosslia Bosenter, på lik linje med de øvrige tilbud om omsorgsplasser i kommunen.

Rådmann Anne Kathrine Slungård pekte på at prinsippene som eldreomsorgen i Stjørdal skal drives etter, er vedtatt gjennom helse- og omsorgsplanen som kommunestyret sjøl har vedtatt. Det vedtaket var enstemmig.