Ny Røde Kors-leder i Malvik

Vil jobbe for å få på plass flere flyktningguider.

Iris Thorsen (t.h.) er ny leder i Malvik Røde Kors Omsorg. Her avbildet sammen med Oddny Leirvik og Liv Sandmark fra Besøkstjenesten.  

Nyheter

Iris Thorsen er valgt til ny leder i Røde Kors Malviks omsorgsgruppe.

Stort behov for flyktningguider

Thorsen har over ti års erfaring som frivillig i hjelpeorganisasjonen og sier hun i starten vil fokusere på å rekruttere flere flyktningguider i kommunen.

Integreringsordningen kobler bosatte flyktninger med en frivillig person som kjenner lokalsamfunnet. Malvik Røde Kors har i dag snaue 30 godkjente guider, men trenger flere for å dekke etterspørselen.

- Behovet for flyktningguider er stort. Interessen ser ut til å ha dabbet av. Derfor er vi avhengig å jobbe videre med dette, sier hun.

Flere aktiviteter

Den nye lederen opplyser at lokalforeninga vil satse på nye og alternative aktiviteter for kommunens nyankomne flyktninger.

- Vi vil etter hvert starte med gruppearrangementer. Det gjør at vi ikke er avhengige av så mange frivillige. Det kan for eksempel være språkkafé, grilling på Midtsandtangen, turer til Trondheim for å praktisere norsk og se på trønderske severdigheter. Mulighetene er mange, sier hun.

- Vi vil også arrangere flere kurs for flyktningguider, og kurs i førstehjelp og psykososial førstehjelp. Alt vil bli kunngjort på lokallagets Facebook-side, fortsetter Thorsen.

Underbemannet

Malvik Røde Kors består av omsorgsgruppa, hjelpekorpset og lokalforeninga.

Besøkstjeneste og Flyktningguide er underavdelinger i omsorgsgruppa.

Oddny Leirvik er aktivitetsleder for Besøkstjenesten, mens Oda Nordheim leder Flyktningguiden.

Ifølge nestleder Camilla Haugen har omsorgsgruppa lenge vært underbemannet.

- Vi trenger flere frivillige, og da særlig i Flyktningguiden. Besøkstjenesten ruller og går, men de frivillige her begynner å trekke på årene, sier Haugen og legger til at unge ildsjeler tas imot med åpne armer.