Skrev ut 11 fartsbøter etter kontroll

– Et nedslående resultat.
Nyheter

Politiet gjennomførte tirsdag morgen en fartskontroll på E14 ved Hofstadjordet.

I løpet av de drøyte to timene de stod plasserte ved europavegen, kontrollerte politiet 50 kjøretøy. 11 av disse fikk utstedt et forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort i 70-sonen.

Høyeste hastighet under kontrollen var 101 km/t. Politiet sto oppstilt i perioden 07.30 - 10.00.

– Dette viser hvor viktig det er for politiet å være på veien. Dette er et høyt tall på relativt kort tid. Et nedslående resultat, sier stjørdalslensmann Marit Helene Stigen til Bladet.

En bilfører mistet allikevel, selv om ingen kjørte så fort at det resulterer i førerkortbeslag, sitt førerkort for en periode. Årsaken var at en mann i 20-årene nå overskred totalgrensen for antall prikker.