Får 1.190.000 kroner i lønn

Stjørdalsrådmann Anne Kathrine Slungård får 1.190.000 kroner i årslønn.

Rådmann Anne Kathrine Slungård i kommunestyret.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Nå skal stjørdalspolitikerne prioritere arbeidsoppgavene til den nye rådmannen som ble ansatt ved årsskiftet. Det skjer i formannskapet torsdag ettermiddag.

Avtale

Da legger ordfører Ivar Vigdenes (Sp) et forslag til lederavtale for den nye rådmannen på bordet til de andre politikerne. Lederavtalen er ordførerens og politikernes styringsverktøy overfor rådmannen som er kommunens øverste administrasjonssjef. Politikerne styrer gjennom rådmannen som skal utøve de politiske vedtakene.

Grunnlønna som rådmann er på 1,1 millioner kroner. Slungård får samtidig et tillegg på 90.000 kroner i året. Det skal kompensere for at Slungård som toppleder har frasagt seg det vanlige stillingsvernet som følger av arbeidsmiljøloven.

Utvalg

Lønna til rådmann Anne Kathrine Slungård ble fastsatt da hun tiltrådte. Lønna fastsettes etter forhandlinger mellom lederen og kommunens øverste forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av ordfører Ivar Vigdenes (Sp), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) og opposisjonsleder Joar Håve (Ap).

Av framlegget til lederavtale som nå skal diskuteres i formannskapet, går ordfører Ivar Vigdenes inn for at den ny stjørdalsrådmannen skal prioritere å jobbe med disse særlig prioriterte hovedmålene i 2017:

Forbedre kvalitet, kostnadsnivå og kostnadskontroll i barnevernstjenesten. Få ned andelen spesialundervisning i skolene i Stjørdal. Redusere sykefraværet. Etablere en bedre styring og kontroll med tjenestene innenfor samarbeidet i værnesregionen. Gå gjennom internkontrollen og internrutinene for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak.

Forslag

Ordfører Vigdenes foreslår i tillegg mer generelle arbeidsmål for stjørdalsrådmannen: Et viktig punkt blir å gjennomføre politiske vedtak om å ta hele kommunen i bruk. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting. Ha en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet.

Ordfører Vigdenes mener også at rådmannen skal sørge for å ha orden i stjørdalsøkonomien. Det betyr at Slungård må sørge for å holde budsjettrammene som stjørdalspolitikerne har tildelt henne. Rådmannen skal sørge for gode kommunale tjenester uten eiendomsskatt.