Vil fjerne rabattene i bomstasjonene

Statens vegvesen håper å få tilslutning for å fjerne de lokale rabattordningene for dem som betaler bompengene på forskudd.

Statens vegvesen foreslår å fjerne rabatter ved forskuddsinnbetaling av bompenger. Det gir mye høyere pris per passering, men samtidig foreslås det et tak for betaling kun for 40 passeringer per måned på E6 øst mellom Stjørdal og Trondheim. Foto: Trond Nøstberg 

Nyheter

Dersom forslaget til endringer i rabattordningen blir vedtatt mister nær 60 prosent av bilistene rabatter på mellom 30 og 50 prosent. Men det foreslås samtidig at ingen skal betale for mer enn 40 passeringer i bomstasjonene på E6 øst.De som betaler inn forskudd på autopassbrikken får inntil 50 prosent rabatt ved passering i bomstasjonene på E6. Nå vil Statens vegvesen at de lokale forskuddsrabattene fjernes, men at ingen skal betale for mer enn 40 passeringer per måned mellom Stjørdal og Trondheim.

Billigere blir dyrere

Etter at vegvesenets forslag til endringer i bompengeinnkrevingen ble kjent er det skapt noe uklarheter om det blir billigere eller dyrere å kjøre E6 øst. Dersom endringen blir godkjent vil de fleste som kjører E6 mellom Stjørdal og Trondheim miste rabattene og få en langt høyere pris per passering. Men det legges også opp til at ingen skal betale for flere enn 40 passeringer per måned.

Månedstak på passeringer

– For bilister i takstgruppe en vil de som har forskuddsavtaler komme dårligere ut med endringene som foreslås. Kundegrupper med etterskuddsavtale eller som betaler fullpris i takstgruppe en vil komme bedre ut enn i dag. Innføring av månedstak på antall passeringer som belastes vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer. For takstgruppe to, større kjøretøy, vil de som har 40 og 50 prosent rabatt komme dårligere ut med forslaget til endringer, skriver Statens vegvesens Knut Erik Bjerkan i redegjørelsen som er oversendt kommunene for behandling.

Rabattene fjernes

Forslaget, som skal behandles politisk i Stjørdal, Malvik og Trondheim kommuner og i Stortinget før sommeren, betyr at prisen per passering reduseres med en krone i bomstasjonene i Hommelvik og på Leistad. I bommen sør for Væretunnelen foreslås det å redusere avgiften med tre kroner. Men samtidig fjernes de lokale avtalene som gir fra 30 til 50 prosent rabatt ved forskuddsinnbetaling på autopassbrikken. Det er 56 prosent av bilistene som i dag har forskuddsavtaler som gir rabatt. For takstgruppe to, større kjøretøy, har 49 prosent rabattavtale. Forslaget til endring vil bety at all rabatt fjernes for større kjøretøy, mens biler i avgiftsgruppe en opprettholder en rabatt på 20 prosent ved bruk av autopassbrikke. Det vil gi en pris per passering i bommene Hommelvik og Leistad på 13,60, mot dagens pris som varierer fra 12,60 til 9,00 avhengig av beløpet som er innbetalt på forskudd. Men de som kjører ofte på strekningen vil ikke belastes med flere enn 40 passeringer i måneden.

– Statens vegvesens forslag til endringer gjelder E6 øst, mens bommen på fylkesveien på Være er en del av Miljøpakken i Trondheim. Vi håper å få forslaget til endringer godkjent så raskt som mulig slik at det kan gjennomføres fra juli, sier Bjerkan i en kommentar.