- Det er lovlig å tigge

Politiet har ikke grunnlag for å knytte tiggere til kriminell aktivitet i Værnesregionen.

- Det har ikke vært problemer med tiggerne i Værnesregionen, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli.   Foto: Lars Sørnes

Nyheter

- Det har ikke vært problemer med tiggerne i Værnesregionen. Politiet har ikke grunnlag for å knytte dem til kriminell aktivitet.

Det sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved politiet i Værnesregionen.

Debatt etter dokumentar

NRK Brennpunkt har denne uka satt fokus på tiggervirksomheten. I Bergen har NRK fulgt et tiggermiljø over lang tid. Dokumentaren har vakt ny debatt om tigging og handler om hvordan nettverk står bak tigging og kriminell aktivitet. Det reiser igjen spørsmålet om hvorvidt tigging bør forbys.

– Det er en del tiggere i vårt distrikt. Vi har ikke grunnlag for å mene at det er kriminalitet knyttet til tiggingen. Det er ikke noe forbud mot tigging. De gangene vi har foretatt oss noe, er i de tilfeller der det har vært klaget på tigging som ordensforstyrrelse. Det har vært noen tendenser til agressiv tigging i Malvik de siste månedene. Spesielt ved kjøpesentrene. Det har ved et par anledninger ført til bortvisning, sier Gjølmesli.

Sjekk

– Hvor mye vet politiet om tiggerne som er her?

–Vi spør om personalia og foretar en sjekk rundt personer vi kommer i kontakt med. Det er en fast rutine, standard prosedyre. Vi skal alltid vite hvem vi har med å gjøre. Det gjelder ikke bare tiggere.

–Vi har hørt om, og er selvfølgelig klar over at det kan være situasjoner og tilstander. At tiggingen kan være med bakgrunn i organisert virksomhet og aktiviteter som er på kant med loven. Vi har ikke holdepunkt for å si at de tiggerne som holder til her er en del av noe sånt nettverk. Men vi har personer i politidistriktet vårt som jobber med å overvåke tiggermiljøet.

Romania

- Hvor kommer tiggerne fra?

–Det har jeg ikke fullstendig oversikt over, men noen av dem er fra Romania. Det er et EU-land. De har dermed nokså vide fullmakter til å være her og også utføre arbeid på lovlig grunnlag. Men hvis noen fra et annet land blir kjent skyldig i å ha gjort noe ulovlig, kan det resultere i utvisning.

– Bør folk gi til tiggere?

– Det, har ikke jeg ingen formening om. Det må være opp til den enkelte å ta stilling til. Som sagt er tigging en lovlig aktivitet i Norge, sier Svein Erik Gjølmesli.