Humanistisk konfirmasjon 2018 er i fare

Mangler frivillige til å gjennomføre konfirmasjon.

Seremonileder Kristin Wulffs med velvalgte ord for konfirmantene i 2014. I 2018 kan det være slutt. 

Fylkesleder i Human-Etisk Forbund i Nord-Trøndelag, Morten Moa.  Foto: privat

Nyheter

Hvert år siden 1986 er det blitt arrangert humanistisk konfirmasjon i Stjørdal. I 2018 er det fare for arrangementet må avlyses på grunn av for få frivillige.

Human-Etisk Forbund er en medlemsorganisasjon som gjennomfører ulike aktiviteter basert på frivillighet, og uten denne er det ikke mulig å gjennomføre de lokale aktivitetene.

– Selv om vi opplever rekordstor økning i antall konfirmanter i Nord-Trøndelag så hjelper ikke dette når man ikke har frivillige til å delta i aktivitetene sier fylkesleder i Nord-Trøndelag, Morten Moa.

Passer for mange

Det vi har behov for er personer som kan tenke seg å utføre praktiske oppgaver, organisering av konfirmasjonskurs og delta i seremoni eller lokallaget. Dette er oppgaver som passer fra ungdomsalder og oppover og man trenger ikke å være medlem for å yte en innsats. Vi mener at dette egner seg spesielt godt for de over 18 år som kan tenke seg å lære mer om organisasjonsarbeid og få med seg dette på en CV eller for de som har fått bedre tid til nye aktiviteter i moden alder.

- Påmeldingen til konfirmasjon 2018 åpnes normalt i starten av mai, men denne gang er man nødt til å utsette dette til 1.juni i håp om at noen melder seg. Hvis det ikke skjer vil man bli nødt til å avlyse konfirmasjon for 2018 og de som ønsker seg en humanistisk konfirmasjon må da henvende seg til andre steder i landet, sier Morten Moa.

Flere velger Humanistisk konfirmasjon

Tallene for 2017 viser at 272 konfirmanter i Nord-Trøndelag har valgt Humanistisk konfirmasjon. Dette utgjør 16,1 prosent av årskullet. Dette er tall som gleder fylkeslederen.

– Dette er historisk gode tall for oss i Nord-Trøndelag. Det er fantastisk at så mange unge ønsker å bruke tiden sin på å diskutere og reflektere over betydningsfulle temaer som etikk, identitet og menneskerettigheter, sier han.

Dette gleder Moa som forteller at ungdommene i dag har veldig mange valgmuligheter.

– Ungdommene som vokser opp i dag må forholde seg til store mengder informasjon. Da er evnen til å tenke kritisk og ikke tro på alt man hører veldig viktig. Det bruker vi mye tid på kurset til å snakke om, sier Morten Moa.

Nå håper Moa at noen ønsker å bidra til at det blir humanistisk konfirmasjon i Stjørdal også i 2018.