Mer vold og trusler mot politiet

To polititjenestemenn har i år vært borte fra jobb som følge av vold.

Økningen i vold og trusler mot offentlige tjenestemenn er stor i Værnesregionen. Lensmann Marit Helene Stigen (t.v.) og innsatsleder Veronika Hammer er bekymret for utviklingen.   Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Stjørdalslensmann Marit Helene Stigen er bekymret. På årets tre første måneder er det registrert 16 saker som går på vold og trusler mot offentlig tjenestemann i Værnesregionen. Samme tidsintervall i fjor viste 3 saker.

– Vi skal ikke se oss blind på tallene, og jeg føler ikke at det er mangel på respekt for politiet. Årsaken er sammensatt. Men vi roper et varsku, og jeg må si at det er bekymringsfullt at økningen er så stor, sier Stigen.

I løpet av hele 2014, 2015 og 2016 ble det opprettet henholdsvis 16, 15 og 18 saker for vold og trusler mot offentlig tjenestemann i Værnesregionen. Bare i januar, februar og mars i år er det altså 16 saker.

– Vi liker ikke utviklingen og tar det på alvor. Nå går vi inn i ei tid der vi forventer mer folk i sentrum i helgene, og det skal være trivelig å gå ut. Politiet må utføre jobben som de skal, og det er viktig at respekten blir opprettholdt, sier Stigen.

Nulltoleranse

Av årets 16 saker knyttet til offentlig tjenestemann er 13 av disse mot politiet. 5 for vold, 6 for trusler og 2 for forulemping.

I tillegg er det 3 saker med trusler mot ansatte ved legevakta og NAV.

Noen av forholdene har samme gjerningsperson.

Stigen opplyser at politiet som arbeidsgiver har nulltoleranse og anmelder alle forhold umiddelbart.

To polititjenestemenn har i år vært borte fra jobb som følge av vold. Det er ifølge Stigen snakk om smerter i hode og rygg.

Konsekvenser

Veronika Hammer er én av tre innsatsledere ved Stjørdal lensmannskontor. Hun startet i jobben på nyåret etter flere år ved politistasjonen i Trondheim. Hammer opplever at det er like mye mangel på kunnskap som mangel på respekt av politiets arbeid.

– Man er for eksempel pliktig til å oppgi personalia, det står i politiloven. Det er ikke alle klar over, sier hun.

Innsatslederen forteller også at en stor del av jobben som politiet utfører, er på bakgrunn av beslutning fra en politijurist. Det kan gjelde ved pågripelser.

– Og hvis noen motsetter seg å bli pågrepet, så må vi bruke nødvendig makt. Vi er pålagt å gjennomføre en tjenestehandling. Det er ikke et valgfag, sier Hammer.

Hun understreker at det kan få store konsekvenser for de som utøver vold mot politiet, og nevner blant annet framtidige arbeidsforhold og reiser inn til USA som eksempler.

– Bedre rustet nå

Hammer er spesialist i arrestasjonsteknikk. Da hun jobbet i Trondheim var hun ansvarlig for et prosjekt knyttet til arrestasjoner.

– Trøndelag politidistrikt ligger i toppsjiktet i landet på dette. Prosjektet gikk ut på å lære seg flere teknikker, og vi er nødt til å gå hardere til verks. Unge jenter og gutter sitter på rommet sitt, ser på Youtube og lærer seg ting som kan sette ut voksenpersoner. Da må vi henge med på utviklingen, sier Hammer.

– Det handler om å få kontroll. Vi har ikke en målsetning om at vi skal gå inn og slåss med noen. Vi tøyer dialogen langt, og makt er siste utvei, legger hun til.

– Føler politiet seg utrygg på jobb nå?

– Nei. Jeg synes vi er bedre rustet og mer forberedt enn på lang tid, sier Veronika Hammer.


Strafferamme
  • § 155. Vold eller trusler mot offentlig tjenestemann: Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.
  • § 156. Hindring av offentlig tjenestemann: Den som hindrer en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, f. eks. ved å nekte adgang til steder hvor han har berettiget tilgang, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.