Ordfører ber om at bomstasjon fjernes

Malvikordfører Ingrid Aune vil ha bort bomstasjonen på Vikhammer.

Ordfører Ingrid Aune har engasjert seg for å bli kvitt bomstasjonen på Leistadkrysset.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Ordfører Ingrid Aune (Ap) ber Nye Veier AS sørge for at bomstasjonen på avkjøringsrampa fra E6 på Leistad fjernes.

- Som ordfører har jeg de siste seks månedene jobbet for å få avsluttet bompengeinnkrevingen for dem som kjører av E6 i Leistadkrysset. Nå som Nye Veier AS skal se på plasseringene av bomstasjonene i forbindelse med utbyggingen av E6, har jeg både i møter og skriftlig bedt om at denne bomstasjonen fjernes, sier ordfører Ingrid Aune (Ap).

Lokaltrafikk

Det har i mange år vært argumentert fra politikere i Malvik om at bompenger for å kjøre av E6 i Leistadkrysset gir en urimelig belastning for lokaltrafikken. Etter at kommunestyret godkjente en forlengelse av bompengeinnkrevingen for å finansiere utbyggingen av E6 i Stjørdal og Trondheim, har det vært et krav at lokaltrafikken skal kunne kjøre fritt av og på motorveien på Leistad, slik det i alle år har fungert i Hommelvik og Svebergkrysset.

– Det har vært gjort flere forsøk på å få fjernet bomstasjonen på Leistad. Men så langt har Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet ikke vist vilje til å følge opp de lokale ønskene. Men med Nye veier AS, som ny aktør med ansvar for planlegging og utbygging av E6, er det riktig å ta opp dette på nytt i forbindelse med at selskapet utarbeider en bompengeproposisjon for behandling i Stortinget i løpet av høsten, sier Ingrid Aune.

Nye Veier AS legger i sine planer opp til at den 42,5 kilometer lange strekningen, med en beregnet utbyggingskostnad på 13 milliarder kroner, skal delfinansieres gjennom en videreføring av bompenger i nye 15 år. Det ligger i det forslaget som skal behandles politisk i de berørte kommunene, at det fortsatt skal være innkreving av bompenger for å kjøre av E6 i Leistadkrysset.

Gratis å kjøre på

Etter at den opprinnelige bompengeinnkrevingen på E6 gjennom Malvik var over ble det politisk godtatt en forlengelse av bompengene frem til 2023. Daværende ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo (Ap), fikk i februar 2009 gleden av å avslutte innkrevingen i påkjøringsrampen til E6 i Leistadkrysset. Det gjorde at bilister fra Vikhammer slapp å betale for å kjøre E6 nordover i kommunen. Sammen med andre lokalpolitikere gjorde Granmo flere henvendelser til Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet for å få innfridd kravet om at også bompengeinnkrevingen på avkjøringsrampen skulle avsluttes. Men møtte ingen forståelse for kravet om at lokaltrafikken i Malvik ikke skal belastes med bompenger.

Ny bompengeperiode

For å realisere den planlagte utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim–Åsen er det forutsatt at bompenger skal finansiere 32 prosent av kostnadene. Det vil bety at bilistene må regne med å betale for å kjøre E6 gjennom Malvik frem til 2038. Samtidig med utbyggingsplanene er Statens vegvesen i gang med planer for å endre innkrevingen av bompenger. Der foreslås det at de lokale rabattordningene ved forskuddsbetaling fjernes, og erstattes med et tak på antall passeringer det skal kreves bompenger for.