Vil ha NAV-hovedkontor til Stjørdal

Tar opp kampen med Trondheim og Steinkjer.

Stjørdalspolitikerne med ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i spissen melder seg på i kampen om hvor det nye hovedkontoret for NAV i det sammenslåtte trøndelagsfylket skal ligge.  Foto: Jan Erik Sundøy (arkiv)

Nyheter

Stjørdalspolitikerne med ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i spissen melder seg på i kampen om hvor det nye hovedkontoret for NAV i det sammenslåtte trøndelagsfylket skal ligge.

Torsdag ettermiddag vedtok et enstemmig formannskap at Stjørdal skal melde seg på i kampen om hvor det nye NAV-kontoret i Trøndelag skal plasseres.

­- Det må slett ikke være noen selvfølge at alle funksjoner skal deles mellom Trondheim og Steinkjer, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Flere møter

Han har allerede hatt møter om saken med sentrale personer i NAV-systemet. Nå starter stjørdalspolitikerne en sjarmoffensiv mot sentrale politikere for å få fram Stjørdals-alternativet som det beste for NAV.

Det er i høringsrunden om hvordan framtidas regionale struktur skal organiseres at Stjørdal fremmer sitt kandidatur. Arbeids- og tjenestelinjen i NAV har i dag en struktur som følger fylkesgrensene.

Rent formelt ber Stjørdalspolitikerne om at det blir vurdert lokaliseringsalternativer også utenom dagens fylkeskontor. I Trøndelag er fylkeskontorene plassert i Trondheim og Steinkjer.

Stjørdalspolitikerne peker stedets kommunikasjonsmessige fortrinn og sentrale beliggenhet i en stor arbeidsregion. Plassering i Stjørdal vil gi NAV mulighet til å bygge opp et nytt kontor i akseptabel pendleravstand for ansatte både i Trondheim og Steinkjer. Stjørdal har også nærhet til ulike samarbeids- og fagtjenester i det nye sammenslåtte fylket.

Beliggenhet

Stjørdalspolitikerne ber nå formelt om at det blir åpnet for alternative hovedkontorplasseringer der kravene som NAV stiller, blir oppfylt. Stjørdalingene mener kommunen oppfyller alle kriterier og vil være et effektivt etableringssted for NAV-hovedkontoret.

Da peker stjørdalspolitikerne først og fremst på Stjørdals beliggenhets- og kommunikasjonsmessige fortrinn.  Stjørdal framhever flyplassen på Værnes og gode tog- og bussforbindelser både til Trondheim og Steinkjer.