– Disse kulene kan være helsefarlige

– Dette kan være farlig, frykter Miljøpartiets Tommy Reinås og Anja Ristad fra SV.

Miljøpartiets Tommy Reinås og Anja Ristad (SV) er skremt over de store mengdene med bittesmå biter av oppkverna bildekk på kunstgressbanen ved Øverlands Minde.  Foto: Jan Erik Sundøy

Ved kunstgressbanen ved Tønsåsen i Lånke ligger store mengder gummigranulat oppå snøskavlene.  Foto: Jon Håkon Slungård

Bittesmå gummikuler av oppkverna bildekk ligger strødd rundt det gamle kunstgressdekket som ble fjernet ved banen på Øverlands Minde i fjor konstaterer Anja Ristad (SV) og Tommy Reinås (MdG).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

De to stjørdalspolitikerne legger ikke skjul på at de er overrasket over de store mengdene med gummigranulat – rett og slett er oppkverna bildekk, som er i bruk på kunstgressbanene i stjørdalsdistriktet

Inn i kretsløpet

Mikroplastmaterialet går rett inn i kretsløpet i naturen og representerer stor forurensingsfare. Det snakkes også om at mengdene med gummigranulat kan fremkalle sykdommer.

– Vi vet at stoffene i de oppmalte bildekkene som blir brukt til å lage gummigranulatet, kan gi allergi og astma. Og det forskes på om stoffene også̊ kan være kreftfremkallende, sier Anja Ristad.

Store mengder

På og rundt kunstgressbanen ved Øverlands Minde midt i Stjørdal finner SV-politiker Anja Ristad og politikerkollega Tommy Reinås fra Miljøpartiet store mengder av de små partiklene. Det gjelder både inne på selve kunstgressbanen og i området utenfor gjerdet der store ruller av det gamle kunstgressdekket ligger opprullet.

Nå tar de to stjørdalspolitikerne helse- og forurensingsfaren opp med ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i en interpellasjon de har meldt til kommunestyret.

– Miljøpartiet og SV synes ikke at Stjørdal kommune skal stimulere til bruk av gammelt kunstgress, uten at vi har kontroll på hva det inneholder og hvilket granulat som benyttes, sier Tommy Reinås.

Mister styringen

De to stjørdalspolitikerne mener en sak er at kommunen mister styringen på hvordan granulatet skal avhendes når kunstgresset skal kastes. Et annet viktig poeng er at mye av gummigranulatet blir liggende igjen eller spres ut i naturen.

– På sikt vil denne forurensingen komme inn i vår næringskjede, fordi mikroplasten ikke kan brytes ned, frykter Reinås.

Miljøpartiet og SV er opptatt av både helse og miljø i denne saken.

– Myndighetene sier at de aller første kunstgressbanene kunne inneholde farlig avfall, påpeker Reinås.

Spesialavfall

En sak  er at de kjemiske stoffene kan være farlige. I tillegg koster det to-tre tusen kroner per tonn å avhende.

– Kostnadene gjør at det kan bli fristende for noen å forsøke å lure seg unna for å spare penger – de dumper det gamle gresset, eller graver det ned et eller annet sted, frykter Reinås.

Han peker på at flere idrettslag i Stjørdal har tatt imot gammelt kunstgress fra andre klubber gratis. I vår skjer det i Elvran.

– Hva med kunstgressbanene i for eksempel Hegra, Lånke og nå i Elvran? Har vi kontroll på hva de inneholder? Og hva med gummigranulatet som benyttes? Har vi kontroll på utslippene av granulat fra kunstgressbanene i kommunen?

Tommy Reinås og Anja Ristad stiller spørsmålene i interpellasjonen til ordfører Vigdenes.

MDG og SV mener at bruken av gummigranulat på kunstgressbaner er en så stor helse- og miljøfare for kommunen at vi bør utfase bruken av det. Korkgranulat kan være et godt alternativ, siden det er et naturprodukt. I tillegg bør kommunen iverksette tiltak for å begrense utslippene av granulat fra kunstgressbanene, og også kreve at eierne av de private banene skal gjennomføre disse tiltakene.