Drivstoffanlegget legges til Muruvik

Har kostnadsramme på 309 millioner kroner. Vedtatt i statsråd fredag.

Nå er det klart for bygging av nytt drivstoffanlegg i Muruvik. Det ble vedtatt i statsråd i dag. 

Nyheter

I dag, fredag, ble det vedtatt i statsråd at forsvarets anlegg for lagring av drivstoff legges til Muruvik. Bakgrunnen for byggingen av anlegget er avtalen mellom Norge og USA om forhåndslagring og forsterking som ble vedtatt i 2006.

Et punkt i denne avtalen er forsyning av drivstoff.

- Værnes flystasjon har ei viktig rolle i forsvarskonseptet for Noreg, mellom anna som ein base for å ta imot allierte styrkar for forsterking. Den planlagde verksemda på Værnes krev mykje flydrivstoff, og det set store krav til kapasitet og tilgjenge, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Flere alternativ

Flere alternativ for lagring er foretatt, men forsvarsdepartementet har nå landet på at lagring i Muruvik er den beste.

Havna på Stjørdal og fjellhallene i Muruvik er også blitt vurdert.

Drivstoff kan ikke lagres i lang tid, og derfor er samspillet med sivil luftfart viktig for å få utnyttet ressursene best mulig. Det skal bygges en rørledningen fra det planlagte anlegget i Muruvik og til flyplassen på Værnes.

Startskuddet går

Det er ikke noe lite prosjekt som nå startes i Muruvik. Kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartmentet, Lars Gjemble, sier at vedtaket i statsråd nå setter fart på planene og prosjektet.

- Selv om investeringsproposisjonen skal behandles i Stortinget i mai, er det nå klart at det blir Muruvik. Nå får Forsvarsbygg overlevert byggeoppdraget, og jobben starter straks alle formaliteter er på plass. Første oppgave blir å få sendt ut anbudspapirer for prosjektet, sier Gjemble.

Drivstofftankene skal videre plasseres i et oppsamlingsbasseng slik gjeldende krav er. Det skal og bygges et teknisk bygg med lager, verkstad, pumper og reservekraft, og videre et bygg med kontrollrom som skal være bemannet ved lossing av båter. En leidning for drivstoff skal gå frå anlegget i Muruvik og inn på flyplassen på Værnes.

Den tilrådde kostnadsrammen for prosjektet er 309 millioner kroner medregnet merverdiavgift og en avsetting for usikkerhet. Styringsrammen for prosjektet er 284 millioner kroner.