Mini-FN i barnehagen

1 av 3 barn i Stjørdal Menighetsbarnehage er minoritetsspråklige.

Forskjellig hudfarge er ikke noe problem i barnehagen, der alle trives godt i samme sandkasse. Fra venstre: Sara, Markus, styrer Astrid Vordal med Fillip på fanget, Johannes, Mohammed og Nicoline.  Foto: Begge foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Stjørdal Menighetsbarnehage er et sant speilbilde av barnehagene ellers i Stjørdal: Det bli stadig flere barn fra forskjellige kulturer.

Mer enn hvert tredje barn, 16 av de 44 barna i barnehagen, har nemlig minoritetsspråklig bakgrunn.

Naturlig sak

– Barna tar dette helt naturlig. Ulik hudfarge eller språk ser ikke ut til å anfekte dem, sier Astrid Vordal, styrer ved Stjørdal Menighetsbarnehage.

De 16 minoritetsspråklige barna representerer seks ulike nasjoner. Somaliske barn er den største gruppen. Ti av barna er nemlig somaliere, mens nasjoner som Thailand, Litauen, Pakistan, Spania er representert med ett barn hver. I tillegg har to barn blandet fransk-ukrainsk bakgrunn.

Stor andel

Situasjonen er noenlunde den samme i barnehagene ellers i Stjørdal. 2016-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen minioritetsspråklige øker både i Stjørdal, Meråker og Malvik.

I Stjørdal utgjorde gruppen som er omtalt som minoritetsspråklige 8,9 prosent av alle barna i barnehagen. I Malvik er andelen 4,2 prosent, mens Meråker har den klart høyeste andelen av de tre. Der har 15,8 prosent av de 120 barna i de to barnehagene minioritetsspråklig bakgrunn.

Tallet øker i alle de tre kommunene. De siste ti årene, fra 2006 til 2016, har andelen barn med flerkulturell bakgrunn i Stjørdal økt fra 2,4 prosent i 2006 til 8,7 i dag. I Malvik har andelen økt fra 1,2 til 4,2 prosent. I Meråker har veksten vært mindre enn i de to andre kommunene.

Høytider

Styrer Astrid Vordal i menighetsbarnehagen mener at jo tidligere barna blir vant til ulik hudfarge, forskjellig språk og fremmed kultur, jo bedre er de i stand til å håndtere ulikheter også når de blir større.

– Hvilke utslag kommer ulik bakgrunn til uttrykk i opplegget?

– Hvert år har vi en egen Internasjonal uke der vi snakker om forskjellig nasjonalitet, ser på de ullike lands flagg og avslutter med feiring der vi har internasjonal buffé. Ellers snakker vi om høytider og merkedager for de ulike land, forteller hun.

Kirkebesøk

Det faktum at menighetsbarnehagen har et kristent fortegn, forhindrer ikke at den har mange barn med muslimsk bakgrunn.

– Det er positivt at foreldrene velger å søke plass for barna nettopp hos oss, sier Astrid Vordal.

Hvert år har barnehagen adventsstund i kirken, og de har en påskesamling hvert år før påske.

– Barn med muslimsk eller annen religiøs bakgrunn får ta fri om foreldrene ønsker det. Men de fleste syns det er helt ok at barna er med, sier Astrid Vordal, styrer i Stjørdal Menighetsbarnehage.