Gir en million til Hell Arena

Sjørdalspolitikerne vil bidra med en million kroner til Hell Arena.

Slik kan testbanen på Frigården i Lånke bli. 

Nyheter

Bare tre representanter fra SV og Miljøpartiet stemte imot da spørsmålet om kapitalbidrag fra gruppen bak Hell Arena ble behandlet i et ekstraordinært møte i formannskapet torsdag ettermiddag og i kommunestyret senere på kvelden. Millionstøtten ble vedtatt med 39 mot to stemmer.

LES OGSÅ: Kritisk til at Hell Arena skal få en million

Stjørdal kommune går inn med en million kroner i prosjektet. Målet er å bygge et stort testanlegg for testing og utvikling av selvkjørende biler på Frigården i Lånke.

Setter betingelser

Stjørdalspolitikerne setter imidlertid noen betingelser: Stjørdal kommune vil ikke være alene som offentlig bidragsyter. Stjørdalspolitikerne setter som en forutsetning for å bidra med kommunale penger, er at også staten gir pengestøtte. Det vil bli avklart i løpet av våren.

Pengene til Hell Arena fra Stjørdal blir gitt som et ansvarlig lån til selskapet som skal stiftes. Lånet kan senere gjøres om til aksjekapital. Stjørdalspolitikerne vil ta millionen fra det kommunale næringsfondet.

2019

Planen er å sette i gang et forprosjekt slik at byggingen på Frigården kan komme i gang i 2019.  Budsjettet på forprosjektet er beregnet til 16 millioner kroner over tre år.

Hell Arena AS ønsker å bygge arena for regionale, norske og internasjonale aktører innen elektriske kjøretøy og intelligente transportsystemer (ITS). Samtidig skal det etableres en arena for motorsport og andre såkalte events. Hell Arena blir verdens første testlaboratorium som kan skilte med mulighet for testing i fire årstider på samme dag.

Hell Smart Mobility

Navnet Hell Smart Mobility brukes for å betegne merkevaren til forskningen og utviklingen som testlaboratoriet står for, og som Hell Arena AS representerer.

LES OGSÅ: Skjebnemåned for Hell Arena

Hell Arena AS ble stiftet mars i år. Selskapet arbeider nå aktivt for å utvide eierskap og aksjekapital. Det arbeides med et balansert eierskap mellom offentlig og private aktører.

Når kapitalinnhentingen er på plass, vil Hell Arena ansette daglig leder og engasjere en styrings- og prosjektgruppe.  Ambisjonene for det teknologiske innholdet i prosjektet er på internasjonalt nivå. Det vil inkluderer selvkjørende biler, ny batteriteknologi, nye ladesystemer, smarte veier og mye mer.