Forurenset masse blir dumpet ved Evja

Norges Miljøvernforbund vurderer å anmelde Stjørdal kommune for å forurense Evja-vassdraget.

Arne Roger Hansen som er regionleder i Norges Miljøvernforbund på befaring i Evja i Stjørdal. 

Evja er en del av Stjørdalselvas gamle elveløp. Vassdraget hadde for noen år siden et yrende liv med blant annet ørret. 

Nyheter

Det bekrefter Arne Roger Hansen som er regionleder i Norges Miljøvernforbund. Forleden var han på befaring i vassdraget som ligger like øst for sentrum av Stjørdal. Det var folk i området som hadde bedt Miljøvernforbundet ta tak i saken.

Forurenset

Arne Roger Hansen er overfor Bladet tydelig på at han slett ikke liker det han fikk se i Evja.

– Her dumpes det forurenset masse med avrenning rett ned til Evja, sier Hansen.

Han var selv vitne til at lastebiler dumpet masse ikke mange meter unna vassdraget. Lite eller ingenting hindrer avrenning rett ned i Evja.

Det kunne Miljøvernforbundets representant også se og dokumentere.

– Etter det jeg kunne se, var deler av Evja allerede sterkt forurenset, sier Arne Roger Hansen.

Fra kommunen

Han snakket selv med en av sjåførene som dumpet masse på stedet.

– Sjåføren fortalte at han hadde fått beskjed om å dumpe massen der av «en i kommunen», sier Hansen.

Miljøvernforbundet lurer på om Stjørdal kommune bruker området ved Evja som dumpeplass for masse kommunen trenger å bli kvitt. De lurer på om ansvarlige i Stjørdal kommune har gitt tillatelse til å dumpe store mengder masse med avrenning rett ned til et vassdrag.

Avrenning

Arne Roger Hansen peker på at overvann og masse fra veger, gater og andre tette flater i tettbygde strøk kan inneholde tungmetaller, organiske miljøgifter, næringsstoffer som fosfor og nitrogen, partikler, salt og oljerester.

– Dette er en kilde til forurensing av lokale vannforekomster. Bruk av veisalt er et spesielt problem, sier Hansen.

Han peker på at Evja ligger nært sentrum av Stjørdal. Vannmiljøet har stor påvirkning på en stor del av bomiljø og livskvaliteten til beboere.

Oppvekstområde

– Evja har et stort potensial som oppvekstområde for ungfisk, sier Hansen

Fra lokalbefolkningen sies det at det gikk sjøørret og laks i elva på 80- og 90-tallet.

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet. Miljøvernforbundet er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Miljøvernforbundet ble etablert av den profilerte «miljøkrigeren» Kutt Oddekalv. NMF ønsker å drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder. NMF tar mål av seg til å være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.