– Bygging av nye skoler kan ikke utsettes mer

Ap-politikere tydelige om skolene Halsen og Hegra.

Ap-politikerne Erlend Størseth og Toril Sandvik i de nedslitte SFO-paviliongene ved Halsen skole. Her trengs det forandringer, mener de.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Ap-politikerne Toril Sandvik og Erlend Størseth står inne i de nedslitte SFO-paviljongene og rister på hodet.

Her har stjørdalspolitikerne lovt forbedringer gjennom ti år. Lite har skjedd. Moderniseringen av Halsen skole har hele tida blitt utsatt. Ennå er det helt usikkert når utbyggingen av ny skole kan skje.

– Hele tida har maktblokka som har vært ledet av Senterpartiet, løpt fra løftene sine, sukker Toril Sandvik.

LES OGSÅ: – Ingen har spurt elevene om skolesaken

Blitt valgt bort

Kommunestyrerepresentanten slår fast at det er politikernes jobb å velge hva som skal komme først og sist. Maktblokka i Stjørdal har valgt bort både Hegra skole og Halsen skole.

– Vi i Arbeiderpartiet har hele tida operert med realistiske forslag – også til finansiering. Men vi har blitt nedstemt. De borgerlige partiene har ikke villet innføre eiendomsskatt på næringseiendommer. Det har konsekvenser. Skolene i Hegra og Halsen har stadig blitt skjøvet ut i tid, sier Erlend Størseth.

– Dette handler ikke bare om Hegra barneskole eller Halsen barneskole. Alle skolene i Stjørdal blir berørt. Flere skoler står på utbyggingslista, sier Erlend Størseth.

Det er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet nå vil se på hele skolestrukturen i Stjørdal. Partiet følger innstillingen fra rådmannen som går ut på å slå sammen barneskoler og bygge en ny større skole på Hegramo.

LES OGSÅ: Flertall for skolenedleggelse

– Det er en vanskelig sak for Arbeiderpartiet å være med på å legge ned tre grendeskoler. Men vi som politikere er nødt til å se helheten. Da er en ny og større skole i Hegra den beste løsningen, mener Sandvik.

Mange av hennes politikerkolleger i Hegra står på samme linje.

Blitt nedstemt

– Vi har prøvd å komme i gang med nyskolen i Hegra i mange år, sier Joar Håve.

Han peker på at forslagene fra Arbeiderpartiet hele tida har blitt nedstemt av det borgerlige flertallet som styrer Stjørdal. Hegra skole har stadig blitt utsatt. Nå er det helt uvisst når byggingen kan starte.

LES OGSÅ: – Politikere blir sjikanert

Håve står inne i et av klasserommene ved Hegra barneskole sammen med partifelle Elin Friheim. De to har selv vært elever ved skolen for mange år siden. Det meste ser ut nå som den gang.

Til og med den samme nedslitte utstoppede oteren på naturfagrommet kjenner de igjen.

– Her var det kolossalt varmt om sommeren. Temperaturen kom ofte opp i 30 grader inne. Om vinteren var det så kaldt at vi måtte sitte med ytterjakkene på, husker Elin Friheim.

18. mai

Den betente skolediskusjonen i Stjørdal kulminerer i kommunestyret i Stjørdal torsdag kveld. Da skal skolestrukturen avgjøres.

Et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Krf og delvis Arbeiderpartiet, følger innstillingen fra rådmannen som går ut på å legge ned grendeskolene i Forradal, Skjelstadmark og Flora.

Senterpartiet, Rødt, SV og deler av Arbeiderpartiet vil stemme imot.

LES OGSÅ: Vil utrede privatskole i Skjelstadmark

Ap-politikerne Elin Friheim og Joar Håve på gamle tomter. Lite er forandret i klasserommene siden de to var elever ved skolen.  Foto: Jan Erik Sundøy