Bane NOR varsler nattarbeid

I slutten av mai starter forberedende arbeider for bygging av signalanlegget ERTMS på strekningen mellom Ranheim og Vikhammer, og Hell-Storlien.
Nyheter

Bane NOR varsler i en pressemelding om at de kommer til å starte med nattarbeider på Nordlandsbanen. De skal forberede innføring av det nye signalsystemet ERTMS og dette vil i første omgang skje mellom Ranheim og Vikhammer.

Skal bygges ved 18 stasjoner

I pressemeldingen skriver Bane NOR at de skal innføre et moderne signalanlegg på Nordlandsbanen i 2023.

Den nye signalteknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System), og er et databasert system som vil gjøre toghverdagen sikker og pålitelig. Nordlandsbanen er en av de første jernbanestrekningene som vil ta i bruk ERTMS. Systemet har vært i bruk på Østfoldbanen mellom Ski og Sarpsborg siden 2015.

I slutten av mai starter forberedende arbeider for bygging av ERTMS på strekningene Ranheim-Steinkjer og Hell-Storlien. Anleggsarbeidene vil i første omgang foregå mellom Ranheim og Vikhammer. I all hovedsak består jobben av å bygge nye kabelkanaler av betong langs begge strekninger. Til sammen skal det bygges ved 18 jernbanestasjoner, 24 planoverganger og 6 blokkposter, skriver Bane NOR.

Anleggsarbeidene har en planlagt varighet på cirka halvannet år. Jobben skal utføres av Veidekke Entreprenør AS.

Blir en del støy

I forbindelse med byggingen vil det bli en del støy advarer Bane NOR. I pressemeldingen kommer det fram hvilke tidspunkt de skal arbeide med de ulike strekningene (se under).

Bygging eller fornyelse av kabelkanaler vil pågå inntil et jernbanespor som er i drift. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må jobben utføres når toget ikke kjører – det vil si på natt og i helgene når togtrafikken er begrenset. Vanlig arbeidstid vil være 19-06. Det legges vekt på ikke å utføre støyende arbeider i innsovningsperioden (mellom 23 og 01).

Noen få steder vil det være behov for å utvide jernbanes trasé for å kunne etablere nye kabelkanaler, spesielt ved store steiner og trange skjæringer. Dette kan kreve knusing ved bruk av en metallpigg, en arbeidsoperasjon som skaper mye støy. Unntaksvis vil også andre kortvarige arbeider kunne medføre en del støy, heter det i pressemeldingen.

Fremdrift

  • Oppstart uke 22: Vikhammer stasjon (avsluttes cirka uke 27)
  • Oppstart uke 22: Grytbakkstranda planovergang (avsluttes cirka uke 24)
  • Oppstart uke 22: Sjølyst blokkpost (avsluttes cirka uke 24)
  • Oppstart uke 27: Ranheim stasjon (avsluttes cirka uke 33)